cover small

De tragiek van het schrijverschap

Piet Gerbrandy

Over Nagelaten werk
van Jeroen Mettes

Toen Jeroen Mettes in september 2006, achtentwintig jaar oud, een einde aan zijn leven maakte, gold hij in kringen van poëzielezers al enige maanden als Geheimtipp. De verschijning van zijn verzameld werk in twee delen maakt het nu mogelijk de kwaliteit van Mettes’ letterkundige arbeid te beoordelen. Weerstandsbeleid omvat een…

cover small

De kunst van de gemeenschap

Samuel Vriezen

Over Community Art: The Politics of Trespassing
van Paul De Bruyne en Pascal Gielen (samenstellers)

Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte is de politieke belangstelling van kunstenaars enorm toegenomen. Lang hebben kunstenaars kunnen leven in een soort politiekvrije zone, maar inmiddels worden ze weggezet als 'subsidieslurpers' en als vertegenwoordigers van een navelstaarderige elite waarop het voor het kabinet vrij schieten is. In dat licht komt…

cover small

Het heden van het verleden

Gie van den Berghe

Over De mist van de geschiedenis. Over herinneren, vergeten en het historisch geheugen van de samenleving
van Willem Frijhoff

Anders dan de Nederlandse cultuurhistoricus Willem Frijhoff het voorstelt in De mist van de geschiedenis doet het realiteits- of objectiveitsgehalte van kennis over het verleden er wel degelijk toe, ook wat collectieve herinneringen betreft. Als een herinnerd verleden mede bepaalt hoe de toekomst wordt gepland, dan is de realiteitswaarde van…

cover small

Vousvoyeurisme

Johan Sonnenschein

Over Gerichte gedichten
van Willem Jan Otten

Gerichte gedichten, de elfde, ouderwets dunne poëziebundel van Willem Jan Otten, wendt zich permanent tot de lezer. Niet door middel van ‘O’ maar door ‘U’. De vraag of ik het was, beheerste mijn eerste lezing van de bundel. Daar zet Gerichte gedichten duidelijk toe aan.

cover small

Regeren en geregeerd worden

Joris Note

Over Athene. Het leven van de eerste democratie
van Anton van Hooff

Het leven van de eerste democratie van classicus-historicus Anton van Hooff biedt waardevolle informatie, maakt begerig naar meer informatie, en laat zien dat studie van het Atheense systeem het debat over onze eigen samenleving kan vooruithelpen. Toch kan het boek uiteindelijk niet voldoen aan de verwachtingen die het zelf schept.

cover small

De media, de boodschap en het kapitalisme

Graa Boomsma

Over Hells Angels
van Hunter S. Thompson

Met ogenschijnlijk speels gemak sprong Hunter S. Thompson midden in de jaren zestig over de kloof heen die de journalistiek van de Echte Literatuur scheidde. Zijn eerste grote non-fictieproject Hells Angels (1967) – persoonlijke studie van een maatschappelijk fenomeen en probleem – was een schot in de roos van de…

cover small

Verwondering in miniatuur

Erwin Jans

Over De oorsprongen of het boek der verbazing
van Lieven De Cauter

Lieven De Cauter is filosoof, schrijver en activist. Soms is hij dat allemaal tegelijkertijd, soms apart. De titel van zijn nieuwe boek, De oorsprongen, omvat op het eerste gezicht een ambitieus filosofisch programma. De postmoderne tijden waarin we leven staan immers sceptisch tegenover alles wat met het zoeken naar oorsprongen…

cover small

Tijdloos en ontijdig

Carl De Strycker

Over Ezelskaaksbeen
van Peter Ghyssaert

Romantisch, decadent, esthetiserend, muzikaal. Dat zijn de stereotypen waarmee de poëzie van Peter Ghyssaert al zes bundels lang wordt gekarakteriseerd. Ook in de beschouwingen over zijn nieuwe bundel, Ezelskaakbeen, wordt weer kwistig met deze termen gestrooid. Is elke bundel van Ghyssaert slechts meer van hetzelfde?

cover small

Toekomstmuzieklimonade

Joost Pollmann

Over Heinz, de graphic novel
van Windig & De Jong

Heinz, de graphic novel is onder meer een eerbetoon aan de inspiratiebronnen van Windig & De Jong, die net als Umberto Eco in De mysterieuze vlam van koningin Loana talloze voorbeelden hebben afgedrukt van hun picturale jeugdliefdes. De lezer wordt belazerd en zo hoort het ook in een postmoderne strip,…

cover small

De allerlaatste romanticus?

Harold van Dijk

Over De weldoener
van P.F. Thomése

De weldoener van P.F. Thomése zet ons een gedateerde componist voor die vervuld is van een hoogdravend, zo men wil humanistisch kunstideaal, een commerciële succescomponist die zijn tegenpool is, een schrijnend generatieconflict en een onverschillige samenleving die geen kunst nodig heeft om zich te vermaken. Zou een roman met deze…

cover small

Pluisje

Matthijs de Ridder

Over Vlucht van pluizen
van Pepijn Lievens

Recent verschenen er twee romans bij Uitgeverij Vrijdag die wat te vroeg van de productieband zijn geplukt. Bij hetzelfde uitgevershuis verscheen echter ook een roman die in al zijn tedere gruwelijkheid een aangename verrassing is: Vlucht van pluizen van Pepijn Lievens. Verbeelding is in dit boek geen onverdeeld positief verschijnsel.…

cover small cover small

The revolution won’t be novelized

Matthijs de Ridder

Over Machteloos
van Steven Crombez

Over Ledeberg!
van Jo Van Damme

Nog niet zo lang geleden beweerde Salman Rushdie dat televisie een minstens even interessant medium is om ideeën en verhalen te verspreiden als literatuur. TV vertegenwoordigt het beste uit twee werelden, zei hij. De producties hoeven niet onder te doen voor de grote films en je hebt alle controle over…

cover small

Negatief nationalisme als exportproduct

Gijsbert Pols

Over Op leven en dood
van Tom Clancy

Misschien dat sommige lezers er moeite mee zullen hebben dat Tom Clancy in Op leven en dood het geweld waarmee het negatieve nationalisme gepaard gaat zo gretig zichtbaar maakt. Maar juist daarom is het goed om uitgebreid kritische aandacht dit boek te besteden. In de wellustige manier waarop hij zijn…

cover small

Voor de eer van de Berbers

Joris Note

Over Leven en legende van Agoun’chich
van Mohammed Khaïr-Eddine

De pas opgerichte Berberbibliotheek, die tien uit het Frans vertaalde Noord-Afrikaanse werken zal omvatten, is een initiatief van schrijver Asis Aynan (zelf van Berberafkomst) en vertaalster Hester Tollenaar. Ik kijk vooral uit naar werk van de grote Algerijn Kateb Yacine, maar laat ik het nu hebben over de Marokkaan Mohammed…

cover small

Het geweld van verlangen

Marc Reugebrink

Over De materiële tijd
van Giorgio Vasta

‘Ik ben een ideologisch jongetje, geconcentreerd en fel, een niet-ironisch, anti-ironisch, weerspannig jongetje. Een niet-jongetje’. Het zijn de wat merkwaardige woorden van de ik-verteller uit Giorgio Vasta’s succesvolle debuutroman De materiële tijd. Een jongetje inderdaad. Elf jaar oud is hij, net als zijn vrienden Scarmiglia en Bocca. Het boek tracht…

cover small

Wat een Vlaams-nationalist lijden kan

Sven Vitse

Over Bloedgetuigen
van Johan de Boose

Bloedgetuigen past in wat onderhand een traditie van utopiekritiek mag heten. Idealen zijn gevaarlijke verleiders en communisme was eigenlijk gewoon een slecht idee. Deze ideologische kwestie heeft voor mij de leeservaring echter allerminst vergald. Vervelender vond ik de gedragen, vaak weinig vloeiende vertelstijl en de soms wat gekunstelde poging om…

cover small

Stilzitten en om je heen kijken

Willem van Zadelhoff

Over Sinaasappels en engelen, Italiaanse schetsen
van Ingo Schulze

Ingo Schulze is in Sinaasappels en engelen een ontvankelijk auteur. Hij beleeft dingen juist doordat hij nergens naar op zoek is. Overal ligt stof voor verhalen. In die zin wijkt deze bundel dan ook niet af van zijn eerdere werk. Het ging en gaat steeds om zijn begerige blik. Helaas…

cover small

De naam van de schrijver

Erwin Jans

Over Nazi te Venlo
van Lucas Hüsgen

Nazi te Venlo is een persoonlijke zoektocht naar een bezwarend familieverleden en tegelijk een poging om het huidige maatschappelijke gewicht van de nazistische erfenis te wegen. Historisch onderzoek met de blik op het heden, daar gaat het Lucas Hüsgen om: ‘Welke zin kan het hebben om zijn verleden na te…

cover small

Tien redenen waarom dit boek voor ergernis kan zorgen

Christophe Van Gerrewey

Over De wolken
van Hugo Claus

Het is niet omdat de auteur van een boek dood is, dat de lezer vrij spel krijgt. Voor wie dat vergeten zou zijn, is er nu De wolken van Hugo Claus. Meer dan drie jaar na het overlijden van Claus heeft Humo-journalist Mark Schaevers in samenwerking met de weduwe, Veerle…

cover small

Een gids in bange dagen

Cin Windey

Over Alles is gekleurd
van Joost Zwagerman

Joost Zwagerman geeft in Alles is gekleurd een broodnodige impuls aan de democratisering van het kunstdebat, en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. Als introductiecursus in de hedendaagse kunst is deze bundel ideaal voor wie bijvoorbeeld nog nooit van Pollock of Rothko heeft gehoord. Minder interessant is hij echter voor…

cover small

Amsterdamse Psycho

Liesbeth Vantorre

Over De parvenu
van Mark Schalekamp

In het persbericht bij De parvenu van debutant Mark Schalekamp schreef De Arbeiderspers dat Saskia Noort, Herman Koch en Kluun moesten oppassen, want een nieuw talent was opgestaan. De superlatieven zijn niet van de lucht terwijl het boek niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. Deze ‘verbeterde’ versie…

cover small

Corpus met overgewicht

Dirk De Schutter

Over De begraafplaats van Praag
van Umberto Eco

Niets is wat het lijkt, niemand is wie hij voorgeeft te zijn: zo kunnen we de algemene conditie beschrijven in Umberto Eco’s (voorlopig) laatste roman De begraafplaats van Praag. Alleen, deze veralgemeende zwendel levert ondanks de onstuitbare stroom aan intriges geen intrigerend verhaal op, maar tast in eerste en laatste…

cover small

Tegen de dogmatisering van lezen en leven

Hans Demeyer

Over Heidense vreugde
van Hafid Bouazza

Hafid Bouazza bekijkt de wereld in zijn essaybundel Heidense vreugde niet met een dogmatische, maar met een nieuwsgierige blik. Het mag duidelijk zijn dat de postmoderne relativering en ironie aan hem is voorbijgegaan, of dat hij er zich geen jota van aantrekt. Bouazza is in de eerste plaats een lyricus…

cover small

Reiseinde

Erwin Jans

Over De reis naar Inframundo
van Peter Holvoet-Hanssen

Met de verzamelbundel De reis naar Inframundo (2011) sluit Peter Holvoet-Hanssen expliciet een periode in zijn dichterschap af. In de ons inmiddels vertrouwde maritieme beeldspraak schreef hij al in 2009, na het verschijnen van zijn bundel Navagio: ‘[…] het wordt hoog tijd om af te monsteren. Ik duik onder om…

cover small

Een bezem door het systeem?

Robert Anker

Over Jeruzalem
van Gonçalo M. Tavares

In Jeruzalem van Gonçalo M. Tavares wordt de hele verhaalstof als het ware ‘behandeld’ maar daarmee is het boek nog geen vehikel geworden voor interessante essayistiek. Die betreft hoogstens losse notities zoals je die ook wel in het werk van Arnon Grunberg aantreft. Zo blijft er een roman over die…

cover small

Sleutels kwijt

Graa Boomsma

Over Louteringsberg
van Marcel Möring

De trouwe Möring-lezer ontdekt langzaam maar zeker dat diens nieuwe roman Louteringsberg niet alleen het vervolg is op Dis, maar ook steeds meer te maken krijgt met In Babylon. Kolpa’s vader zou namelijk wel eens Nathan Hollander kunnen zijn, de protagonist van In Babylon die net als Kolpa een kunstig…

cover small

Welcome to the world of reality

Nicoline Timmer

Over The Pale King
van David Foster Wallace

Waar David Foster Wallace in uitblinkt is de empathische vertelstem, waarmee hij al zijn personages de ruimte geeft om te zijn zoals ze zijn – struikelend over woorden, soms oeverloos, als ze overlopen van zichzelf en hun eigen problemen, enorm uitgesproken en intelligent, of juist verstild, naar binnen gekeerd. Ergens…

cover small cover small

De ruimte waarover zo heerlijk te zwijgen valt

Matthijs de Ridder

Over Bonsai
van Alejandro Zambra

Over Het verborgen leven van…
van Alejandro Zambra

Het interessante aan het nog jonge oeuvre van Zambra is dat er minstens evenveel in zijn boeken gebeurt als ertussen. Er zijn tal van dwarsverbanden die veelzeggende suggesties in zich dragen. Het gaat om wat er tussen die romans gebeurt en om wat Zambra in de toekomst nog onuitgesproken zal…

Pagina 23 van de 29 
« Eerste  <  21 22 23 24 25 >  Laatste »