cover small

Het intellectuele universum van een politicus

Odile Heynders

Over De intellectuele verleiding
van Frits Bolkestein

Odile Heynders en Merijn Oudenampsen lazen De intellectuele verleiding van Frits Bolkestein. In deel een van hun correspondentie richt Heynders het woord tot Oudenampsen: 'Begrijp jij na driehonderd-en-tien pagina’s waarom de liberale politicus zo dogmatisch is in zijn afwijzen van de intellectueel (die hij overduidelijk zelf wil zijn)? Is er…

cover small

Van nee naar niets

Hans Demeyer

Over Aan barrels
van Harry Vaandrager

In een dwingend ritme laat Harry Vaandrager in zijn roman Aan barrels negen stemmen aan het woord die voortdurend de absolute negatie van het leven verwoorden. De verschillende stemmen grijpen in elkaar en leiden de lezer een labyrint binnen, waar zin en onzin niet langer te onderscheiden zijn. Dat de…

cover small

Zo mooi kan marxisme zijn

Gijsbert Pols

Over Why Marx was right
van Terry Eagleton

Uitgaand van de belangrijkste argumenten die tegen Marx in stelling zijn gebracht, probeert Terry Eagleton in Why Marx was right te laten zien hoe vruchtbaar het marxisme voor het politieke denken kan zijn. De belangrijkste vraag die aan het boek gesteld kan worden, lijkt me daarom of Eagleton daarin slaagt.…

cover small

Tovenaarsleerlingen

Erwin Jans

Over Stemvork
van Jan Lauwereyns en Arnoud van Adrichem

Het geheel is vaak meer dan de som van de delen. Dat is zeker het geval met Stemvork, een collectief werkstuk van Jan Lauwereyns en Arnoud van Adrichem. Het is een opvallend en hybride boek geworden, niet eenvoudig te klasseren, vindt Erwin Jans.

cover small

Een stap terug

Cin Windey

Over Onder vrienden
van Paul Baeten Gronda

Eigenlijk is er niets grondig mis met Paul Baeten Gronda's nieuwe roman Onder Vrienden. En dat is nu net het probleem. Zijn twee vorige romans waren namelijk ook al prima zonder meer, en dus wordt het stilaan tijd dat Gronda eens die doorslaggevende roman aflevert die hij al sinds zijn…

cover small

Zou die vent proper zijn?

Graa Boomsma

Over Nestvlieders
van Merijn de Boer

Wie met een verhalenbundel debuteert, kan er vergif op innemen dat de criticus de vertellingen in zijn eersteling met elkaar vergelijkt en wellicht tot de slotsom komt dat de auteur een onevenwichtige prozaverzameling heeft gepresenteerd. Laat ik het eerst maar eens anders doen.

cover small

‘De ongeneeslijke genezer, die niet geneest’

Frank Keizer

Over Leegte lacht
van Tonnus Oosterhoff

Het is misschien wel een van de persistentste gemeenplaatsen over het werk van Tonnus Oosterhoff, en waarschijnlijk over poëzie in zijn algemeenheid: de gedachte dat poëzie enkel een spel met taal is. In Leegte lacht, de nieuwe bundel van Oosterhoff, zijn de taalspelletjes, de verstoringen en verhaspelingen en de botsende…

cover small

De Twin Towers van Hugo Bousset

Erwin Jans

Over Vurige Tongen
van Hugo Bousset

In zijn recentste bundel Vurige tongen bespreekt Hugo Bousset maar liefst achtentwintig romans. Met de ondertitel Essays over romans na 11 september lijkt meteen de rode draad gegeven voor de selectie van de romans en het kader waarbinnen ze gelezen worden. Wie Boussets essaybundels door de jaren heen heeft gevolgd,…

cover small

Zomaar lopen

Joris Note

Over Dichter
van Remco Campert

De blurb bij de geactualiseerde heruitgave van Remco Camperts Dichter spreekt terecht van een ‘poëtische autobiografie’. Het boek bevat een lang verhaal, dat zowel brede inzinkingen als hoogtepunten bevat, maar dat als geheel boeiend blijft, en in zekere zin onmisbaar. De gedichten vormen een gefragmenteerd zelfportret van hun maker, de…

cover small cover small

Doe toch eens niet normaal man!

Hans Demeyer

Over Agents provocateurs: 20 onder…
van Hassan Bahara & Thomas Blondeau (samenst.)

Over 20 onder 40
van Eva Berghmans en Harold Polis (samenst.)

20 onder 35, een bloemlezing van jonge Nederlandstalige auteurs, wil net als het gelijktijdig verschenen 20 onder 40 dat enkel Vlaamse auteurs bloemleest, een generatie presenteren die deze tijd wel zal overleven en het voorbestaan van de literatuur zal verzekeren. Mijn grootste bezwaar tegen beide bloemlezingen is het gebrek aan…

cover small

De messen gewet

Lies Van Gasse

Over De bloedplek
van Paul Demets

Paul Demets is vooral bekend als poëzierecensent voor onder andere De Morgen en Cobra. Verder schrijft hij aan een uitgebreide biografie van Paul Snoek en is hij zelf actief als dichter. Nu verschijnt De bloedplek: een bundel die des te interessanter is in de wetenschap dat Demets zijn ideeën over…

cover small

Kleverig stof

Christophe Van Gerrewey

Over The Marriage Plot
van Jeffrey Eugenides

In Madame Bovary suggereert Flaubert dat de romantische verlangens van Emma een literaire oorsprong hebben. In zijn nieuwe roman The Marriage Plot gaat de Amerikaanse auteur Jeffrey Eugenides met dat besef verder: we worden allemaal gedreven door verhalen, we verlangen alleen wat we al eerder gelezen en gehoord hebben. De…

cover small

Een leven als een roman

Willem van Zadelhoff

Over Wat nu, kleine man?
van Hans Fallada

Alleen in Berlijn luidde wereldwijd de afgelopen jaren een ware Fallada revival in. In de Angelsaksische wereld prijkte het boek maandenlang in de boekentoptien. Het slot van het recent heruitgebrachte Wat nu, kleine man? is heel wat hoopvoller dan het slot van Alleen in Berlijn. Toch, als je de twee…

cover small cover small

Slapende roest

Jeroen van Rooij

Over Out of the Vinyl…
van Ellen Willis

Over Retromania
van Simon Reynolds

Laten we eerlijk zijn: de meeste boeken over popmuziek zijn de moeite van het lezen nauwelijks waard. Pop is vanaf het ontstaan onlosmakelijk onderdeel van de celebritycultuur en de commercie, en dat zorgt ervoor dat biografieën van sterren makkelijk scoren, maar dat er voor echte reflectie weinig ruimte is. Ellen…

cover small

Estheticistisch cynisme

Gijsbert Pols

Over De stiefmoeder
van Renate Dorrestein

Twee jaar geleden trok Renate Dorrestein op verschillende plekken fel van leer fel van leer tegen de Nederlandse literatuurkritiek, die ze als een blanke, mannelijke, academische, Amsterdamse, wereldvreemde en zelfingenomen bedoening neerzette. In De stiefmoeder wordt die polemiek voortgezet bij monde van haar hoofdpersonage, de kunstenares Claire, die Dorrestein er…

cover small

Een antwoord op de stilte

Harold van Dijk

Over Het grote zwijgen
van Erik Menkveld

Hoewel je je van sommige lijntjes afvraagt in Erik Menkvelds eerste roman of ze meer zijn dan een restant van bronnenstudie, staat het eindresultaat geheel op eigen benen. Het grote zwijgen is een geslaagd en belangwekkend debuut. Met dank aan de geschiedenis: als leverancier van het gegeven, maar ook als…

cover small cover small

Uitbreiden als een zwarte vlek

Laurens Ham

Over Brak de waterdrager
van Lies Van Gasse

Over Waterdicht
van Lies Van Gasse & Peter Theunynck

Lies Van Gasse is naast dichter beeldend kunstenaar en begeeft zich met haar werk ook steeds op het kruisvlak van verschillende genres. Wie aan één van haar bundels begint, doet er goed aan ook de andere drie bundels te lezen. De vier boeken samen laten een boeiende overlap zien, een…

cover small

Een zomer voor jezelf

Sarah Posman

Over De zomer zonder mannen
van Siri Hustvedt

Net als in Een geschiedenis van mijn zenuwen (2010) presenteert Siri Hustvedt haar lezers in haar roman De zomer zonder mannen de zoektocht van een intelligente, breekbare vrouw naar zichzelf. Maar terwijl ze in het vorige boek de wetenschappelijke en filosofische toer opging, trekt ze hier de kaart van de…

cover small

Wereld in het hoofd

Joris Note

Over De gouden tweehoek
van Sybren Polet

De afgelopen jaren heeft Wereldbibliotheek alle romans uit de omvangrijke Lokien-reeks van Sybren Polet opnieuw uitgegeven, maar daar is zo goed als geen aandacht aan geschonken. Ook van De gouden tweehoek, de genereuze keuze uit zijn verhalen die alweer een half jaar geleden verscheen, heb ik geen recensies gezien; natuurlijk,…

cover small

Tien tips voor Renske Jonkman

Jeroen van Rooij

Over Zo gaan we niet met elkaar om
van Renske Jonkman

Onlangs publiceerde debutante Renske Jonkman in NRC Boeken tien geboden voor auteurs die graag in de smaak willen vallen bij de literaire kritiek. Niets mis met een strategisch polemiekje op zijn tijd, vond Jeroen van Rooij, maar dan alleen als er ook een daadwerkelijke opvatting aan ten grondslag ligt. Hij…

cover small cover small

Ik ben de tweede wereldoorlog

Christophe Van Gerrewey

Over Het leven gaat verder
van Hans Keilson

Over Daar staat mijn huis
van Hans Keilson

De bewering van Mulisch, dat hij de tweede wereldoorlog was zou ook gemaakt kunnen zijn door Hans Keilson — hoewel die er waarschijnlijk de persoonlijkheid en de eigendunk voor ontbeerde. Algemeen wordt In de ban van de tegenstander uit 1959 als zijn meesterwerk beschouwd. Er zijn momenteel nog drie andere…

cover small

Mensendieren

Gie van den Berghe

Over We aaien ze, we haten ze, we eten ze. Waarom logisch nadenken over dieren zo lastig is
van Hal Herzog

Een boek over hoe mensen met andere dieren omgaan, het zal velen aanspreken. In We aaien ze, we haten ze, we eten ze toont de Amerikaanse onderzoekspsycholoog Hal Herzog aan dat onze omgang met dieren behoorlijk inconsistent is. Helaas is hij erg apologetisch ten opzichte van die inconsistenties. Herzog legt…

cover small

Het publiek heeft geen smaak

Daniël Rovers

Over De zaak van de kunst. Over kennis, kritiek en schoonheid
van Bart Verschaffel

Wat ik allemaal voorbij heb zien komen in de kranten het afgelopen jaar, die hele bonte stoet acteurs, theatermakers, muzikanten, kunstenaars en opiniemakers die zich uitlieten over de bezuinigingen op de kunsten. Maar wat me opviel: dat er zo weinig geesteswetenschappers van zich lieten horen. Ik bedoel de letterkundigen, kunsthistorici,…

cover small

Grote Smurf twijfelt nog

Gijsbert Pols

Over Moeten wij van elkaar houden?
van Bas Heijne

Met Moeten wij van elkaar houden? levert Bas Heijne het bewijs dat hij van alle bovenmoerdijkse opinisten de beste is. Met afstand! Zijn ster straalt vooral omdat de rest zwelgt in eigen middelmatigheid. Of preciezer: in het smurfendorp van Neêrlands opinisme is Heijne onmiskenbaar Grote Smurf. In al zijn partijloze…

cover small

Apollo op drift

Bert Van Raemdonck

Over Oorlogshond
van Robert Anker

Heeft Robert Anker met Michiel de Ruyter nu een daadkrachtig, karaktervol en levenslustig personage in het leven geroepen, of is die oorlogshond bij nader inzien toch maar een holle, eendimensionale figuur? En als dat laatste het geval zou zijn, wat zegt dat dan over de roman waarin Anker zijn personage…

cover small

Schotels in de lucht houden

Jeroen Dera

Over Eiland berg gletsjer
van Anne Vegter

De onaanlokkelijke lichamen in de nieuwste bundel van Anne Vegter, Eiland berg gletsjer, sluiten goed aan bij de visie op perfectie die ze verwoordde in een interview met Henk van der Waal in De kunst van het dichten. Kunst gaat voor haar weliswaar om schone vormen, maar ‘het mes moet…

cover small

Waarom Tocqueville de democratie maar zozo vond

Frank Albers

Over Over de democratie in Amerika
van Alexis de Tocqueville

De Franse aristocraat Alexis de Tocqueville (1805-1859) was een koele minnaar van de democratie. Hij zag de democratisering van politiek én samenleving als een ´onweerstaanbare revolutie´ die hem vervulde met ´een soort religieuze schrik´. Die schrik inspireerde hem tot het schrijven van Over de democratie in Amerika (1835-1840), een meesterwerk…

cover small

Little America

Erwin Jans

Over De ruwe weg
van Willy Vlautin

Willy Vlautin is een Amerikaanse schrijver en zanger. In zijn romans en in zijn songs evoceert hij een eigen versie van het Amerikaanse Westen. Portland, Oregon is het vertrekpunt van Vlautins recent in het Nederlands vertaalde roman De ruwe weg. Het boek maakt deel uit van een lange, typisch Amerikaanse…

Pagina 25 van de 32 
« Eerste  <  23 24 25 26 27 >  Laatste »