cover small cover small

Slapende roest

Jeroen van Rooij

Over Out of the Vinyl…
van Ellen Willis

Over Retromania
van Simon Reynolds

Laten we eerlijk zijn: de meeste boeken over popmuziek zijn de moeite van het lezen nauwelijks waard. Pop is vanaf het ontstaan onlosmakelijk onderdeel van de celebritycultuur en de commercie, en dat zorgt ervoor dat biografieën van sterren makkelijk scoren, maar dat er voor echte reflectie weinig ruimte is. Ellen…

cover small

Estheticistisch cynisme

Gijsbert Pols

Over De stiefmoeder
van Renate Dorrestein

Twee jaar geleden trok Renate Dorrestein op verschillende plekken fel van leer fel van leer tegen de Nederlandse literatuurkritiek, die ze als een blanke, mannelijke, academische, Amsterdamse, wereldvreemde en zelfingenomen bedoening neerzette. In De stiefmoeder wordt die polemiek voortgezet bij monde van haar hoofdpersonage, de kunstenares Claire, die Dorrestein er…

cover small

Een antwoord op de stilte

Harold van Dijk

Over Het grote zwijgen
van Erik Menkveld

Hoewel je je van sommige lijntjes afvraagt in Erik Menkvelds eerste roman of ze meer zijn dan een restant van bronnenstudie, staat het eindresultaat geheel op eigen benen. Het grote zwijgen is een geslaagd en belangwekkend debuut. Met dank aan de geschiedenis: als leverancier van het gegeven, maar ook als…

cover small cover small

Uitbreiden als een zwarte vlek

Laurens Ham

Over Brak de waterdrager
van Lies Van Gasse

Over Waterdicht
van Lies Van Gasse & Peter Theunynck

Lies Van Gasse is naast dichter beeldend kunstenaar en begeeft zich met haar werk ook steeds op het kruisvlak van verschillende genres. Wie aan één van haar bundels begint, doet er goed aan ook de andere drie bundels te lezen. De vier boeken samen laten een boeiende overlap zien, een…

cover small

Een zomer voor jezelf

Sarah Posman

Over De zomer zonder mannen
van Siri Hustvedt

Net als in Een geschiedenis van mijn zenuwen (2010) presenteert Siri Hustvedt haar lezers in haar roman De zomer zonder mannen de zoektocht van een intelligente, breekbare vrouw naar zichzelf. Maar terwijl ze in het vorige boek de wetenschappelijke en filosofische toer opging, trekt ze hier de kaart van de…

cover small

Wereld in het hoofd

Joris Note

Over De gouden tweehoek
van Sybren Polet

De afgelopen jaren heeft Wereldbibliotheek alle romans uit de omvangrijke Lokien-reeks van Sybren Polet opnieuw uitgegeven, maar daar is zo goed als geen aandacht aan geschonken. Ook van De gouden tweehoek, de genereuze keuze uit zijn verhalen die alweer een half jaar geleden verscheen, heb ik geen recensies gezien; natuurlijk,…

cover small

Tien tips voor Renske Jonkman

Jeroen van Rooij

Over Zo gaan we niet met elkaar om
van Renske Jonkman

Onlangs publiceerde debutante Renske Jonkman in NRC Boeken tien geboden voor auteurs die graag in de smaak willen vallen bij de literaire kritiek. Niets mis met een strategisch polemiekje op zijn tijd, vond Jeroen van Rooij, maar dan alleen als er ook een daadwerkelijke opvatting aan ten grondslag ligt. Hij…

cover small cover small

Ik ben de tweede wereldoorlog

Christophe Van Gerrewey

Over Het leven gaat verder
van Hans Keilson

Over Daar staat mijn huis
van Hans Keilson

De bewering van Mulisch, dat hij de tweede wereldoorlog was zou ook gemaakt kunnen zijn door Hans Keilson — hoewel die er waarschijnlijk de persoonlijkheid en de eigendunk voor ontbeerde. Algemeen wordt In de ban van de tegenstander uit 1959 als zijn meesterwerk beschouwd. Er zijn momenteel nog drie andere…

cover small

Mensendieren

Gie van den Berghe

Over We aaien ze, we haten ze, we eten ze. Waarom logisch nadenken over dieren zo lastig is
van Hal Herzog

Een boek over hoe mensen met andere dieren omgaan, het zal velen aanspreken. In We aaien ze, we haten ze, we eten ze toont de Amerikaanse onderzoekspsycholoog Hal Herzog aan dat onze omgang met dieren behoorlijk inconsistent is. Helaas is hij erg apologetisch ten opzichte van die inconsistenties. Herzog legt…

cover small

Het publiek heeft geen smaak

Daniël Rovers

Over De zaak van de kunst. Over kennis, kritiek en schoonheid
van Bart Verschaffel

Wat ik allemaal voorbij heb zien komen in de kranten het afgelopen jaar, die hele bonte stoet acteurs, theatermakers, muzikanten, kunstenaars en opiniemakers die zich uitlieten over de bezuinigingen op de kunsten. Maar wat me opviel: dat er zo weinig geesteswetenschappers van zich lieten horen. Ik bedoel de letterkundigen, kunsthistorici,…

cover small

Grote Smurf twijfelt nog

Gijsbert Pols

Over Moeten wij van elkaar houden?
van Bas Heijne

Met Moeten wij van elkaar houden? levert Bas Heijne het bewijs dat hij van alle bovenmoerdijkse opinisten de beste is. Met afstand! Zijn ster straalt vooral omdat de rest zwelgt in eigen middelmatigheid. Of preciezer: in het smurfendorp van Neêrlands opinisme is Heijne onmiskenbaar Grote Smurf. In al zijn partijloze…

cover small

Apollo op drift

Bert Van Raemdonck

Over Oorlogshond
van Robert Anker

Heeft Robert Anker met Michiel de Ruyter nu een daadkrachtig, karaktervol en levenslustig personage in het leven geroepen, of is die oorlogshond bij nader inzien toch maar een holle, eendimensionale figuur? En als dat laatste het geval zou zijn, wat zegt dat dan over de roman waarin Anker zijn personage…

cover small

Schotels in de lucht houden

Jeroen Dera

Over Eiland berg gletsjer
van Anne Vegter

De onaanlokkelijke lichamen in de nieuwste bundel van Anne Vegter, Eiland berg gletsjer, sluiten goed aan bij de visie op perfectie die ze verwoordde in een interview met Henk van der Waal in De kunst van het dichten. Kunst gaat voor haar weliswaar om schone vormen, maar ‘het mes moet…

cover small

Waarom Tocqueville de democratie maar zozo vond

Frank Albers

Over Over de democratie in Amerika
van Alexis de Tocqueville

De Franse aristocraat Alexis de Tocqueville (1805-1859) was een koele minnaar van de democratie. Hij zag de democratisering van politiek én samenleving als een ´onweerstaanbare revolutie´ die hem vervulde met ´een soort religieuze schrik´. Die schrik inspireerde hem tot het schrijven van Over de democratie in Amerika (1835-1840), een meesterwerk…

cover small

Little America

Erwin Jans

Over De ruwe weg
van Willy Vlautin

Willy Vlautin is een Amerikaanse schrijver en zanger. In zijn romans en in zijn songs evoceert hij een eigen versie van het Amerikaanse Westen. Portland, Oregon is het vertrekpunt van Vlautins recent in het Nederlands vertaalde roman De ruwe weg. Het boek maakt deel uit van een lange, typisch Amerikaanse…

cover small

De tragiek van het schrijverschap

Piet Gerbrandy

Over Nagelaten werk
van Jeroen Mettes

Toen Jeroen Mettes in september 2006, achtentwintig jaar oud, een einde aan zijn leven maakte, gold hij in kringen van poëzielezers al enige maanden als Geheimtipp. De verschijning van zijn verzameld werk in twee delen maakt het nu mogelijk de kwaliteit van Mettes’ letterkundige arbeid te beoordelen. Weerstandsbeleid omvat een…

cover small

De kunst van de gemeenschap

Samuel Vriezen

Over Community Art: The Politics of Trespassing
van Paul De Bruyne en Pascal Gielen (samenstellers)

Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte is de politieke belangstelling van kunstenaars enorm toegenomen. Lang hebben kunstenaars kunnen leven in een soort politiekvrije zone, maar inmiddels worden ze weggezet als 'subsidieslurpers' en als vertegenwoordigers van een navelstaarderige elite waarop het voor het kabinet vrij schieten is. In dat licht komt…

cover small

Het heden van het verleden

Gie van den Berghe

Over De mist van de geschiedenis. Over herinneren, vergeten en het historisch geheugen van de samenleving
van Willem Frijhoff

Anders dan de Nederlandse cultuurhistoricus Willem Frijhoff het voorstelt in De mist van de geschiedenis doet het realiteits- of objectiveitsgehalte van kennis over het verleden er wel degelijk toe, ook wat collectieve herinneringen betreft. Als een herinnerd verleden mede bepaalt hoe de toekomst wordt gepland, dan is de realiteitswaarde van…

cover small

Vousvoyeurisme

Johan Sonnenschein

Over Gerichte gedichten
van Willem Jan Otten

Gerichte gedichten, de elfde, ouderwets dunne poëziebundel van Willem Jan Otten, wendt zich permanent tot de lezer. Niet door middel van ‘O’ maar door ‘U’. De vraag of ik het was, beheerste mijn eerste lezing van de bundel. Daar zet Gerichte gedichten duidelijk toe aan.

cover small

Regeren en geregeerd worden

Joris Note

Over Athene. Het leven van de eerste democratie
van Anton van Hooff

Het leven van de eerste democratie van classicus-historicus Anton van Hooff biedt waardevolle informatie, maakt begerig naar meer informatie, en laat zien dat studie van het Atheense systeem het debat over onze eigen samenleving kan vooruithelpen. Toch kan het boek uiteindelijk niet voldoen aan de verwachtingen die het zelf schept.

cover small

De media, de boodschap en het kapitalisme

Graa Boomsma

Over Hells Angels
van Hunter S. Thompson

Met ogenschijnlijk speels gemak sprong Hunter S. Thompson midden in de jaren zestig over de kloof heen die de journalistiek van de Echte Literatuur scheidde. Zijn eerste grote non-fictieproject Hells Angels (1967) – persoonlijke studie van een maatschappelijk fenomeen en probleem – was een schot in de roos van de…

cover small

Verwondering in miniatuur

Erwin Jans

Over De oorsprongen of het boek der verbazing
van Lieven De Cauter

Lieven De Cauter is filosoof, schrijver en activist. Soms is hij dat allemaal tegelijkertijd, soms apart. De titel van zijn nieuwe boek, De oorsprongen, omvat op het eerste gezicht een ambitieus filosofisch programma. De postmoderne tijden waarin we leven staan immers sceptisch tegenover alles wat met het zoeken naar oorsprongen…

cover small

Tijdloos en ontijdig

Carl De Strycker

Over Ezelskaaksbeen
van Peter Ghyssaert

Romantisch, decadent, esthetiserend, muzikaal. Dat zijn de stereotypen waarmee de poëzie van Peter Ghyssaert al zes bundels lang wordt gekarakteriseerd. Ook in de beschouwingen over zijn nieuwe bundel, Ezelskaakbeen, wordt weer kwistig met deze termen gestrooid. Is elke bundel van Ghyssaert slechts meer van hetzelfde?

cover small

Toekomstmuzieklimonade

Joost Pollmann

Over Heinz, de graphic novel
van Windig & De Jong

Heinz, de graphic novel is onder meer een eerbetoon aan de inspiratiebronnen van Windig & De Jong, die net als Umberto Eco in De mysterieuze vlam van koningin Loana talloze voorbeelden hebben afgedrukt van hun picturale jeugdliefdes. De lezer wordt belazerd en zo hoort het ook in een postmoderne strip,…

cover small

De allerlaatste romanticus?

Harold van Dijk

Over De weldoener
van P.F. Thomése

De weldoener van P.F. Thomése zet ons een gedateerde componist voor die vervuld is van een hoogdravend, zo men wil humanistisch kunstideaal, een commerciële succescomponist die zijn tegenpool is, een schrijnend generatieconflict en een onverschillige samenleving die geen kunst nodig heeft om zich te vermaken. Zou een roman met deze…

cover small

Pluisje

Matthijs de Ridder

Over Vlucht van pluizen
van Pepijn Lievens

Recent verschenen er twee romans bij Uitgeverij Vrijdag die wat te vroeg van de productieband zijn geplukt. Bij hetzelfde uitgevershuis verscheen echter ook een roman die in al zijn tedere gruwelijkheid een aangename verrassing is: Vlucht van pluizen van Pepijn Lievens. Verbeelding is in dit boek geen onverdeeld positief verschijnsel.…

cover small cover small

The revolution won’t be novelized

Matthijs de Ridder

Over Machteloos
van Steven Crombez

Over Ledeberg!
van Jo Van Damme

Nog niet zo lang geleden beweerde Salman Rushdie dat televisie een minstens even interessant medium is om ideeën en verhalen te verspreiden als literatuur. TV vertegenwoordigt het beste uit twee werelden, zei hij. De producties hoeven niet onder te doen voor de grote films en je hebt alle controle over…

cover small

Negatief nationalisme als exportproduct

Gijsbert Pols

Over Op leven en dood
van Tom Clancy

Misschien dat sommige lezers er moeite mee zullen hebben dat Tom Clancy in Op leven en dood het geweld waarmee het negatieve nationalisme gepaard gaat zo gretig zichtbaar maakt. Maar juist daarom is het goed om uitgebreid kritische aandacht dit boek te besteden. In de wellustige manier waarop hij zijn…

Pagina 26 van de 33 
« Eerste  <  24 25 26 27 28 >  Laatste »