cover small

Een goed mens is zeldzaam

Graa Boomsma

Over De geweldenaars
van Flannery O'Connor

De geweldenaars (1960) van Flannery O'Connor is nu herdrukt als het eerste boek in de serie ‘Christelijke Klassieken’ van de Kampense uitgeverij Kok. Ik weet niet of het een goed idee is Flannery O’Connor in zo’n hokje te stoppen. Wie de roman leest, merkt al bij de majestueuze eerste zin…

cover small

Een mens van vlees en bloed in een stad van klei

Patrick Bassant

Over Stad van klei
van Milan Hulsing

Het is verleidelijk Stad van klei van Milan Hulsing te zien als een literaire voorafspiegeling van de recente gebeurtenissen in Egypte. Dit boek visionaire kanten toedichten zou echter een anachronisme zijn. Dat neemt niet weg dat Hulsing een maatschappij heeft gekleid die weliswaar fictief is, maar realistisch genoeg om geloofwaardig…

cover small

Het goddelijke minteken

Joris Note

Over Wij
van Jevgeni Zamjatin

Wij van Jevgeni Zamjatin heeft altijd een politieke portee gehad. Het spreekt haast vanzelf dat Wij allereerst werd en wordt opgevat als een satire op de Sovjetmaatschappij. Maar we moeten Wij tegen de draad lezen, en tegen onszelf in – anders wordt het alleen een zinloze oefening in zelfvoldaanheid.

cover small

Moederschap als ziekte?

August Hans den Boef

Over Vaderland
van Herman Stevens

Herman Stevens’ zesde roman Vaderland behandelt het verschil tussen een reguliere, zij het oudere, vader en een vrouw wier vroegere leven volkomen is geïmplodeerd. Haar enige identiteit is die van moeder. Het meest beklemmende van het hele verhaal is dat ze volstrekt niet dom of kortzichtig was, maar juist een…

cover small

De illusie van een ongestoorde mimesis

Ton van 't Hof

Over Tekstbestanden
van Sven Vitse

In het voorwoord lezen we van Sven Vitses Tekstbestanden dat Vitses liefde vooral uitgaat naar auteurs die ‘in hun taal en ideeën, en veelal in afzondering, tegen deze wereld aan schoppen’. Daarin kun je minstens een echo horen van een befaamde cri du coeur van Louis Paul Boon: ‘Schop de…

cover small

Copy/paste

Gijsbert Pols

Over In gesprek met Mark Rutte
van Derick-H. Maarleveld

Eigenlijk gaat het in de inleiding al meteen mis. Daaruit blijkt namelijk dat In gesprek met Mark Rutte helemaal geen gesprek met Rutte is. Derick-H. Maarleveld, locatiemanager in zijn opgekochte familiebedrijf, mecenas in de Amerikaanse ambassade en enthousiaste VVD-stemmer, heeft welgeteld één gesprek met Rutte gevoerd. Daarna liet Rutte hem…

cover small

BbbB (Binets boek belooft Beterschap)

Matthijs de Ridder

Over HhhH
van Laurent Binet

De afkorting HhhH – oftewel Himmlers hersens heten Heydrich – staat als een logo voorop de roman waarmee Laurent Binet de Prix Goncourt du Premier Roman 2010 won. Een geniale greep van de uitgever, want de schrijver had zijn boek liever Operatie Anthropoid genoemd. De uitgever had in dit geval…

cover small

‘Hoop op herwinning van de volmaaktheid’

Frank Keizer

Over Hey! Are You Suffering?
van Ton van 't Hof

De vierde, in eigen beheer uitgegeven bundel van Ton van 't Hof heet Hey! Are You Suffering? en keert zich tegen de gedachte dat we de geschiedenis van het conflict als overwonnen kunnen beschouwen. Ver weg van de mainstream schrijft hij een ambitieus oeuvre bij elkaar, waarin hij blijft geloven…

cover small

Een blik achter het ezelsmasker

Mieke Opstaele

Over Maria van Barcelona
van Bart Koubaa

Het gaat om het vertellen zelf en niet om het resultaat: is Maria van Barcelona van Bart Koubaa niets minder, maar ook niets meer dan een postmodern labyrint, waarin de lezer verstrikt raakt en dient te berusten in het zoeken zonder te vinden? Of gebeurt hier iets anders?

cover small cover small

De koning is dood, leve de koningWillem Bongers-Dek

Over De kraai
van Kader Abdolah

Over De koning
van Kader Abdolah

Het zal niemand zijn ontgaan dat Kader Abdolah het boekenweekgeschenk De kraai schreef, dat de bibliotheken hun lezers een Geschreven portret van Kader Abdolah geven én dat bij De Geus ook nog eens De koning, de nieuwe roman van Kader Abdolah, verschijnt. De koning is een rommelige, mislukte historische roman…

cover small

Woorden worden daden. Of niet?

Hans Demeyer

Over Opspraak. Verslagen van de twintigste eeuw
van Harry Mulisch

In de jaren zestig zwoer Harry Mulisch de fictie af en vond zijn heil in het schrijven van enkele reportageboeken over maatschappelijke tendensen en gebeurtenissen. In Opspraak. Verslagen van de twintigste eeuw werden er daarvan zes verzameld. Mulisch' wereldbeeld is eigenzinnig en prikkelend; het werk fascineert en stoot af, zorgt…

cover small

DiDeVa laat RiDeVa na

Johan Sonnenschein

Over Rijmkroniek des Vaderlands. Van Willem III tot Willem III
van Jean Pierre Rawie & Driek van Wissen

Zelden las ik een onbegrijpelijker gedicht dan Rijmkroniek des Vaderlands (2005-2010) van Jean Pierre Rawie en Driek van Wissen. Hoe komt het eenentwintigste-eeuwse Nederland aan een ambitieus project als deze Vaderlandse geschiedenis op vlot rijmende viervoeters? Wie heeft dit gemaakt? En ook: voor wie is dit gemaakt?

cover small

Van het Elsschotfront weinig nieuws

Matthijs de Ridder

Over Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder
van Vic van de Reijt

Er werd lange tijd uitgekeken naar Vic van de Reijts Elsschotbiografie, maar ondertussen verscheen er ook een vloed van meer en minder relevante boeken over Elsschot, die de taak van de biograaf niet vergemakkelijkten. Nu het boek is verschenen, is het de vraag wat Elsschot. Leven en werken van Alfons…

cover small

Ondersteboven

Joris Note

Over Lenz
van Georg Büchner

De hedendaagse lezer leest voor zijn plezier. Ik ben het daar helemaal mee eens, maar wat betekent het, wat betekent in godsnaam plezier? Je leest een geladen, pijndoende tekst als Georg Büchners Lenz toch niet ter ontspanning?

cover small

Een verleden in voetnoten

Cin Windey

Over Ga niet weg
van Willem van Zadelhoff

Met Ga niet weg lost Willem Van Zadelhoff alle verwachtingen in die hij met de twee voorafgaande delen van zijn drieluik – Een stoel uit 2003 en Holle Haven uit 2006 – heeft opgeroepen: de roman is het sluitstuk van een trilogie die in al haar eenvoud ontzettend geraffineerd, ambitieus…

cover small

Kijkoperatie van het lijden en lijden aan het inzicht

Jacq Vogelaar

Over De leerschool van het lijden
van Carlo Emilio Gadda

Carlo Emilio Gadda wil in De leerschool van het lijden (1963) graag misleiden, maar niet door iets voor te spiegelen – hij wil eerder verleiden anders te kijken en te denken. Vertraging is een middel tegen oppervlakkige herkenning.

cover small

Droom en ontnuchterende realiteit

Patrick Peeters

Over De val van vrije dagen
van Stefan Hertmans

Met De val van vrije dagen voegt Hertmans een opmerkelijke bouwsteen toe aan zijn reeds omvangrijke oeuvre. Bovendien wordt het erg verleidelijk om de verzamelde gedichten opnieuw te gaan lezen vanuit deze bundel. Accenten in deze verzameling zullen ongetwijfeld nieuwe aspecten doen oplichten in die vroegere verzen.

cover small

De grote toeval, het grote toeval

Matthijs de Ridder

Over Grand Mal
van Peter Smink

Terwijl de dagbladpers bezig was om mediafenomenen een zoveelste duw in de richting van economische onsterfelijkheid te geven en usual suspects te nomineren voor prijzen-die-er-toe-doen, verscheen Grand mal van Peter Smink (1954). De roman werd door kranten en tijdschriften genegeerd. Wat mij betreft is het de literaire ontdekking van het…

cover small

‘Net als ik zeg: er is niets meer,’ / ‘Daar heb je mij weer: er wordt’

Fabian Stolk

Over Gedichten 1962-1990
van Hans Faverey

Hans Favereys canonieke status wordt opnieuw onderstreept door de herziene, wetenschappelijk verantwoorde editie van zijn verzameld dichtwerk, nu aangevuld met ‘193 niet eerder gepubliceerde gedichten uit de nalatenschap’. Het openbare deel van zijn oeuvre is dus in één klap met zo’n 30% gegroeid van ongeveer 600 tot bijna 800 gedichten.…

cover small

Jongleren met de dood

Gwennie Debergh

Over Traag licht
van Herman Franke

Herman Frankes romancyclus Voorbij ik en waargebeurd is als een fotonisch kristal dat verhalen in alle richtingen kaatst om ze aan het eind van Traag licht, het derde en laatste deel van de cyclus, voorgoed te laten stollen. Traag licht is, meer nog dan de eerste twee delen van de…

cover small

Vriendschap en vernieuwing

Joris Note

Over Onder de blauwe oneindigheid: de vriendschap tussen Willem Kloos en Jacques Perk
van Bart Slijper

Onder de blauwe oneindigheid van Bart Slijper wordt nadrukkelijk gepresenteerd als de eerste aflevering van een Kloos-biografie. Slijper vertelt het verhaal vaardig en levendig, brengt een schat aan materiaal bijeen, toont zich een meester in het kiezen van stimulerende, veelzeggende citaten en details. Ik kijk nu al uit naar de…

cover small

Ik vond de wijn beter

Matthijs Ponte

Over Huid en haar
van Arnon Grunberg

In Huid en haar staat niet, zoals in Onze oom de oorlog centraal, maar de onmogelijkheid en uiteindelijk de onwenselijkheid van ethisch handelen überhaupt. De Holocaust is in Huid en haar geen onbegrijpelijke, monsterlijke anomalie van de geschiedenis, maar onderdeel van het spel. Veel meer dan de domme Holocaust-ontkenner is…

cover small

Voor depressieve slaven

Gijsbert Pols

Over Vinexvrouwen
van Naima El Bezaz

Vinexvrouwen van Naima El Bezaz is niet het woedende, verdrietige en verwarrende commentaar op de Nederlandse maatschappij dat het had kunnen zijn. Er gaat geen provocatie van uit, het is nergens confronterend. Goed, enkele buurvrouwen uit Zaanstad waren not amused, maar dat was niets anders dan gefnuikte ijdelheid.

cover small

Slapen in hoop

Peter van Lier

Over Wat ik mezelf graag voorhoud
van Lieke Marsman

De inhoud van Lieke Marsmans poëzie doet in Wat ik mijzelf voorhoud veel minder prozaïsch aan, die zou je eerder dromerig kunnen noemen. Ik zie Marsman met vertrouwen thuis zitten lachen op de bank. Zij speurt naar kruisjes in boeken en wacht schrijvend op zichzelf. Ik hoop dat die thuiskomst…

cover small

Paniek in het heelal

Christophe Van Gerrewey

Over Kosmikomische verhalen
van Italo Calvino

Italo Calvino's Kosmikomische verhalen dragen een specifiek gevaar in zich: ze bedreigen de geestesgezondheid van de lezer. Wie zo elegant en lichtvoetig de absurditeit en de onmetelijkheid van geschiedenis en wereld krijgt toegediend, verhaal na verhaal, die dreigt al snel in een staat van paniek terecht te komen. Wat Calvino…

cover small

Een onuitgegeven boek is na zeventig jaar een ander boek

Jacq Vogelaar

Over Nooit meer terug naar dat land. Verhalen van slachtoffers over de Kristallnacht 1938
van Uta Gerhardt en Thomas Karlauf

Nooit meer terug naar dat land is een selectie van verhalen die vluchtelingen in 1941 zelf schreven over hun leven in Nazi-Duitsland. De ooggetuigenverhalen zijn indertijd niet gepubliceerd, net zomin als de geplande selectie eruit. Nu wordt na zeventig jaar alsnog een deel van de collectie gepubliceerd. Het zijn in…

cover small

De mystiek van de snijboon

Jan Pollet

Over I, Coleoptile
van Ann Cotten en Kerstin Cmelka

I, Coleoptile van Ann Cotten, een dichtbundel met Engelse gedichten gecombineerd met een fotoreeks van de Duitse kunstenares Kersting Cmelka, laat ons een onbekende kant van deze jonge Duitse dichteres zien. Maar daar zullen Cottens lezers bij elke nieuwe uitgave beducht voor moeten zijn: onvoorspelbaarheid is nu eenmaal de kern…

cover small cover small

Bijgezet voor de eeuwigheid

Martin de Haan

Over Volledige werken deel 13
van W.F. Hermans

Over Volledige werken deel 3
van W.F. Hermans

De meeste schrijvers bereiken de klassieke status nooit. Hermans wel. De Volledige werken vervullen in dat proces de rol van katalysator: ze zouden er niet zijn gekomen als het werk niet al een zekere klassieke status had bereikt, maar versterken die status en garanderen de duurzaamheid ervan.

Pagina 27 van de 32 
« Eerste  <  25 26 27 28 29 >  Laatste »