cover small

Het geweld van verlangen

Marc Reugebrink

Over De materiële tijd
van Giorgio Vasta

‘Ik ben een ideologisch jongetje, geconcentreerd en fel, een niet-ironisch, anti-ironisch, weerspannig jongetje. Een niet-jongetje’. Het zijn de wat merkwaardige woorden van de ik-verteller uit Giorgio Vasta’s succesvolle debuutroman De materiële tijd. Een jongetje inderdaad. Elf jaar oud is hij, net als zijn vrienden Scarmiglia en Bocca. Het boek tracht…

cover small

Wat een Vlaams-nationalist lijden kan

Sven Vitse

Over Bloedgetuigen
van Johan de Boose

Bloedgetuigen past in wat onderhand een traditie van utopiekritiek mag heten. Idealen zijn gevaarlijke verleiders en communisme was eigenlijk gewoon een slecht idee. Deze ideologische kwestie heeft voor mij de leeservaring echter allerminst vergald. Vervelender vond ik de gedragen, vaak weinig vloeiende vertelstijl en de soms wat gekunstelde poging om…

cover small

Stilzitten en om je heen kijken

Willem van Zadelhoff

Over Sinaasappels en engelen, Italiaanse schetsen
van Ingo Schulze

Ingo Schulze is in Sinaasappels en engelen een ontvankelijk auteur. Hij beleeft dingen juist doordat hij nergens naar op zoek is. Overal ligt stof voor verhalen. In die zin wijkt deze bundel dan ook niet af van zijn eerdere werk. Het ging en gaat steeds om zijn begerige blik. Helaas…

cover small

De naam van de schrijver

Erwin Jans

Over Nazi te Venlo
van Lucas Hüsgen

Nazi te Venlo is een persoonlijke zoektocht naar een bezwarend familieverleden en tegelijk een poging om het huidige maatschappelijke gewicht van de nazistische erfenis te wegen. Historisch onderzoek met de blik op het heden, daar gaat het Lucas Hüsgen om: ‘Welke zin kan het hebben om zijn verleden na te…

cover small

Tien redenen waarom dit boek voor ergernis kan zorgen

Christophe Van Gerrewey

Over De wolken
van Hugo Claus

Het is niet omdat de auteur van een boek dood is, dat de lezer vrij spel krijgt. Voor wie dat vergeten zou zijn, is er nu De wolken van Hugo Claus. Meer dan drie jaar na het overlijden van Claus heeft Humo-journalist Mark Schaevers in samenwerking met de weduwe, Veerle…

cover small

Een gids in bange dagen

Cin Windey

Over Alles is gekleurd
van Joost Zwagerman

Joost Zwagerman geeft in Alles is gekleurd een broodnodige impuls aan de democratisering van het kunstdebat, en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. Als introductiecursus in de hedendaagse kunst is deze bundel ideaal voor wie bijvoorbeeld nog nooit van Pollock of Rothko heeft gehoord. Minder interessant is hij echter voor…

cover small

Amsterdamse Psycho

Liesbeth Vantorre

Over De parvenu
van Mark Schalekamp

In het persbericht bij De parvenu van debutant Mark Schalekamp schreef De Arbeiderspers dat Saskia Noort, Herman Koch en Kluun moesten oppassen, want een nieuw talent was opgestaan. De superlatieven zijn niet van de lucht terwijl het boek niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. Deze ‘verbeterde’ versie…

cover small

Corpus met overgewicht

Dirk De Schutter

Over De begraafplaats van Praag
van Umberto Eco

Niets is wat het lijkt, niemand is wie hij voorgeeft te zijn: zo kunnen we de algemene conditie beschrijven in Umberto Eco’s (voorlopig) laatste roman De begraafplaats van Praag. Alleen, deze veralgemeende zwendel levert ondanks de onstuitbare stroom aan intriges geen intrigerend verhaal op, maar tast in eerste en laatste…

cover small

Tegen de dogmatisering van lezen en leven

Hans Demeyer

Over Heidense vreugde
van Hafid Bouazza

Hafid Bouazza bekijkt de wereld in zijn essaybundel Heidense vreugde niet met een dogmatische, maar met een nieuwsgierige blik. Het mag duidelijk zijn dat de postmoderne relativering en ironie aan hem is voorbijgegaan, of dat hij er zich geen jota van aantrekt. Bouazza is in de eerste plaats een lyricus…

cover small

Reiseinde

Erwin Jans

Over De reis naar Inframundo
van Peter Holvoet-Hanssen

Met de verzamelbundel De reis naar Inframundo (2011) sluit Peter Holvoet-Hanssen expliciet een periode in zijn dichterschap af. In de ons inmiddels vertrouwde maritieme beeldspraak schreef hij al in 2009, na het verschijnen van zijn bundel Navagio: ‘[…] het wordt hoog tijd om af te monsteren. Ik duik onder om…

cover small

Een bezem door het systeem?

Robert Anker

Over Jeruzalem
van Gonçalo M. Tavares

In Jeruzalem van Gonçalo M. Tavares wordt de hele verhaalstof als het ware ‘behandeld’ maar daarmee is het boek nog geen vehikel geworden voor interessante essayistiek. Die betreft hoogstens losse notities zoals je die ook wel in het werk van Arnon Grunberg aantreft. Zo blijft er een roman over die…

cover small

Sleutels kwijt

Graa Boomsma

Over Louteringsberg
van Marcel Möring

De trouwe Möring-lezer ontdekt langzaam maar zeker dat diens nieuwe roman Louteringsberg niet alleen het vervolg is op Dis, maar ook steeds meer te maken krijgt met In Babylon. Kolpa’s vader zou namelijk wel eens Nathan Hollander kunnen zijn, de protagonist van In Babylon die net als Kolpa een kunstig…

cover small

Welcome to the world of reality

Nicoline Timmer

Over The Pale King
van David Foster Wallace

Waar David Foster Wallace in uitblinkt is de empathische vertelstem, waarmee hij al zijn personages de ruimte geeft om te zijn zoals ze zijn – struikelend over woorden, soms oeverloos, als ze overlopen van zichzelf en hun eigen problemen, enorm uitgesproken en intelligent, of juist verstild, naar binnen gekeerd. Ergens…

cover small cover small

De ruimte waarover zo heerlijk te zwijgen valt

Matthijs de Ridder

Over Bonsai
van Alejandro Zambra

Over Het verborgen leven van…
van Alejandro Zambra

Het interessante aan het nog jonge oeuvre van Zambra is dat er minstens evenveel in zijn boeken gebeurt als ertussen. Er zijn tal van dwarsverbanden die veelzeggende suggesties in zich dragen. Het gaat om wat er tussen die romans gebeurt en om wat Zambra in de toekomst nog onuitgesproken zal…

cover small

Het DNA van iedereen

Christophe Van Gerrewey

Over XY
van Sandro Veronesi

De inzet van XY van Sandro Veronesi is al meteen een brug te ver: een roman die begint en steunt op een ongecontroleerd logenstraffen van de redelijkheid en de ‘voorstelbaarheid’, die ontsnapt meteen aan de controle van de lezer én van de schrijver. De personages en de gebeurtenissen die erop…

cover small

Blijven zoals het nooit is geweest

Huub Beurskens

Over Krijg nou de lyriek
van Benno Barnard

Het is curieus te zien hoe de persoon Benno Barnard aan de ene kant de gedreven polemiserende opiniemaker en aan de andere kant de dichter is die het adagium van een van zijn grote voorbeelden onderschrijft: ‘Poetry makes nothing happen. It survives in the valley of its sayings’ (W.H. Auden).…

cover small cover small

De uitgang van het spiegelpaleis

Koen Sels

Over De ja-sprong
van Anna Tilroe

Over Kunstkritiek
van Laurens Dhaenens, Hilde Van Gelder

Zowel het pamflet De ja-sprong: naar een nieuwe vitaliteit in de kunst van de Nederlandse kunstcritica en curator Anna Tilroe als de bundel Kunstkritiek: standpunten rond beeldende kunsten uit België en Nederland in een internationaal perspectief (1985-2010) — die recente teksten ‘over’ en ‘met’ kunstkritiek bevat — bieden een interessant…

cover small

Requiem van een onmogelijk verzet

Gijsbert Pols

Over Het zusje van de bruid
van Joris van Casteren

Zoals de kritiek op Joris van Casterens autobiografische Het zusje van de bruid laat zien, is het in toenemende mate taboe geworden om over je persoonlijke aporieën te praten. Maar Van Casteren doet daar nogal opzichtig niet aan mee. Daarbij – in zoverre heeft de kritiek gelijk – komt hij…

cover small

Het rode geslacht van ons denken

Laurens Ham

Over Zoo van het denken
van Peter Verhelst

Ook in zijn nieuwe dichtbundel benadrukt Peter Verhelst dat een werk per definitie een netwerk van sporen en verwijzingen is. Wie echter denkt dat de intertekstuele schrijfpraktijk van Verhelst ‘schon Dada gewesen’ is, moet beslist Zoo van het denken lezen. Deze lijvige bundel bewijst op een krachtige manier dat Verhelsts…

cover small

Een bijzonder geval van oplettendheid

Lies van Gasse

Over Waakzaam
van Maarten Inghels

Poëzie en maatschappelijke betrokkenheid, het blijft een moeilijke evenwichtsoefening. Weinig dichters zijn in staat waakzaam de tijdsgewrichten te noteren, weinig jonge dichters wagen het. Maarten Inghels gooit met Waakzaam, zijn tweede bundel, gedichten in de strijd die oplettend de tijd vangen en blaken van het engagement.

cover small cover small

Een enorme expressieve rijkdom

Samuel Vriezen

Over Against Expression: An Anthology…
van Kenneth Goldsmith en Craig Dworkin

Over Unoriginal Genius: Poetry by…
van Marjorie Perloff

Zowel de bloemlezing Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing van Kenneth Goldsmith en Craig Dworkin als Marjorie Perloffs studie Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century gaan over Conceptual Writing. Waar Perloff in haar studie een literatuurhistorische achtergrond schetst, laten Dworkin en Goldsmith het actuele artistieke…

cover small

Een goed mens is zeldzaam

Graa Boomsma

Over De geweldenaars
van Flannery O'Connor

De geweldenaars (1960) van Flannery O'Connor is nu herdrukt als het eerste boek in de serie ‘Christelijke Klassieken’ van de Kampense uitgeverij Kok. Ik weet niet of het een goed idee is Flannery O’Connor in zo’n hokje te stoppen. Wie de roman leest, merkt al bij de majestueuze eerste zin…

cover small

Een mens van vlees en bloed in een stad van klei

Patrick Bassant

Over Stad van klei
van Milan Hulsing

Het is verleidelijk Stad van klei van Milan Hulsing te zien als een literaire voorafspiegeling van de recente gebeurtenissen in Egypte. Dit boek visionaire kanten toedichten zou echter een anachronisme zijn. Dat neemt niet weg dat Hulsing een maatschappij heeft gekleid die weliswaar fictief is, maar realistisch genoeg om geloofwaardig…

cover small

Het goddelijke minteken

Joris Note

Over Wij
van Jevgeni Zamjatin

Wij van Jevgeni Zamjatin heeft altijd een politieke portee gehad. Het spreekt haast vanzelf dat Wij allereerst werd en wordt opgevat als een satire op de Sovjetmaatschappij. Maar we moeten Wij tegen de draad lezen, en tegen onszelf in – anders wordt het alleen een zinloze oefening in zelfvoldaanheid.

cover small

Moederschap als ziekte?

August Hans den Boef

Over Vaderland
van Herman Stevens

Herman Stevens’ zesde roman Vaderland behandelt het verschil tussen een reguliere, zij het oudere, vader en een vrouw wier vroegere leven volkomen is geïmplodeerd. Haar enige identiteit is die van moeder. Het meest beklemmende van het hele verhaal is dat ze volstrekt niet dom of kortzichtig was, maar juist een…

cover small

De illusie van een ongestoorde mimesis

Ton van 't Hof

Over Tekstbestanden
van Sven Vitse

In het voorwoord lezen we van Sven Vitses Tekstbestanden dat Vitses liefde vooral uitgaat naar auteurs die ‘in hun taal en ideeën, en veelal in afzondering, tegen deze wereld aan schoppen’. Daarin kun je minstens een echo horen van een befaamde cri du coeur van Louis Paul Boon: ‘Schop de…

cover small

Copy/paste

Gijsbert Pols

Over In gesprek met Mark Rutte
van Derick-H. Maarleveld

Eigenlijk gaat het in de inleiding al meteen mis. Daaruit blijkt namelijk dat In gesprek met Mark Rutte helemaal geen gesprek met Rutte is. Derick-H. Maarleveld, locatiemanager in zijn opgekochte familiebedrijf, mecenas in de Amerikaanse ambassade en enthousiaste VVD-stemmer, heeft welgeteld één gesprek met Rutte gevoerd. Daarna liet Rutte hem…

cover small

BbbB (Binets boek belooft Beterschap)

Matthijs de Ridder

Over HhhH
van Laurent Binet

De afkorting HhhH – oftewel Himmlers hersens heten Heydrich – staat als een logo voorop de roman waarmee Laurent Binet de Prix Goncourt du Premier Roman 2010 won. Een geniale greep van de uitgever, want de schrijver had zijn boek liever Operatie Anthropoid genoemd. De uitgever had in dit geval…

Pagina 27 van de 33 
« Eerste  <  25 26 27 28 29 >  Laatste »