cover small

Zoveel meer dan biografietjes

Carl De Strycker

Over Elf
van Daniël Rovers

Daniël Rovers, bekend als essayschrijver, portretteert in zijn prozadebuut Elf elf mensenlevens in evenveel verhalen die losjes bij elkaar gehouden worden door de setting: Brussel. Elf is een bijzonder amusant en intelligent boek. Op het eerste gezicht is het een verzameling knotsgekke avonturen van een stel dertigers en veertigers in…

cover small

Leeuwerikspiegel

Cin Windey

Over De sneeuwslaper
van Marlene van Niekerk

Marlene van Niekerks meest recente werk De sneeuwslaper, slaagt erin alle omlijnde genretyperingen achter zich te laten. De meermaals bekroonde auteur schreef met De sneeuwslaper zowel een ingenieuze roman-in-verhalen en een geëngageerde apologie van de literatuur als een poëticale handleiding bij haar werk. Dat klinkt als een ambitieuze onderneming voor…

cover small

Laattijdigheid

Christophe Van Gerrewey

Over Point Omega
van Don DeLillo

Met zijn nieuwe roman Point Omega plaatst Don DeLillo één groot vraagteken bij de definiëring van zijn oeuvre als structuralistische cultuurkritiek. En tegelijkertijd vraag hij zich af – wat eigenlijk dezelfde vraag is – of de wereld inderdaad wel op die manier bekeken kan of moet worden: als één groot…

cover small

Wat dan overblijft

Ton van 't Hof

Over De tweede ruimte. Over poëzie
van Bernlef

In De tweede ruimte bundelde Bernlef zijn essays en kronieken over vertaalde poëzie die voor het grootste deel de afgelopen decennia verschenen in het inmiddels ter ziele gegane tijdschrift Raster. Op enkele uitzonderingen na zijn de poëticale opvattingen van de besproken dichters verwant aan die van Bernlef: gedichten zijn ook…

cover small

De geledingen van de duisternis

Hans Groenewegen

Over De schuur in
van Marije Langelaar

Marije Langelaars tweede bundel, De schuur in, schokt me. Dat komt onder andere omdat hij verschillende gradaties van geweld in de gangbare relaties tussen mannen en vrouwen en tussen ouders en kinderen in taal ervaarbaar maakt. Langelaar brengt in beknopte zinnen en ellipsen woorden samen die bij elkaar betekenissen activeren…

cover small

Een gepassioneerd bewustzijn

Erwin Jans

Over Kebang!
van Jan Lauwers

Onder de titel Kebang! brengt theatermaker Jan Lauwers, oprichter van Needcompany twee trilogieën, twee monologen, twee eenakters en een verhaal samen. Is het toeval dat de titel die Lauwers aan zijn verzameling teksten meegaf verwijst naar een harde slag, een ontploffing, een catastrofe? Het ontbreekt niet aan catastrofes in het…

cover small

Bidden en bijten

Peter van Lier

Over ¡Mondo Manga!
van Nick J. Swarth

Het is raadzaam om ¡Mondo Manga! van Nick J. Swarth niet op de nuchtere maag te lezen. De gedichten trekken je een wereld van seks en agressie in. Van nature behoor ik niet tot het gewillige lezerspubliek van deze bundel. Toch heb ik hem niet terzijde geschoven en wel degelijk…

cover small

Marietje leert lezen

Bertram Mourits

Over Alle poëzie dateert van vandaag
van Charles Ducal

Hoe bekend het betoog ook klinkt,Alle poëzie dateert van vandaag, het Gedichtendagessay van Charles Ducal, is daarom bepaald niet minder goed. Ja, Ducal bewandelt begane paden, ja hij is belerend, maar je gelooft hem bij alles wat hij beweert, en vooral: hij pretendeert ook helemaal niet het wiel opnieuw uit…

cover small

Te veel woorden, te weinig zin

Fabian Stolk

Over Woudman
van René Huigen

Een verhaal dat weinig voorstelt, of een verhaal dat voor een verpozing zoekende lezer te ingewikkeld is om interessant te zijn, kan toch uitermate boeiend en onderhoudend zijn wanneer het met brille geschreven is. Ik geef het werk van Brakman en Jongstra als voorbeeld. René Huigens Woudman lijkt daarbij te…

cover small

Nietzsche in een handomdraai

Cin Windey

Over Omwentelingen
van Mark Z. Danielewski

Dat Omwentelingen van Mark Z. Danielewski bijna meer een designobject dan een roman is, kan de indruk wekken dat de inhoud wordt overschaduwd door de (overigens wel zeer knappe) vormgeving. Tegelijk wordt de ijzeren logica van het wisselende kleurgebruik en letterformaat, de bladspiegelindeling en de roterende paginanummers dan weer zo…

cover small

Vanuit de duisternis

Peter van Lier

Over Een uil in de zon
van Hans Dekkers

Hans Dekkers schrijft onmodieuze poëzie, gedichten die ook in andere tijden geschreven hadden kunnen zijn. In 2006 verscheen Banjoman en begin 2010 komt Een uil in de zon uit. Gedichten die aan de Metamorfosen van Ovidius herinneren door hun ongrijpbare verloop en de klassiek aandoende stijl, maar ook aan de…

cover small

Langzaam leren vliegen

Samuel Vriezen

Over Vederbeds Lumière
van Lucas Hüsgen

Alles vloeit en stroomt in Lucas Hüsgens Vederbeds Lumière. Onderwerpen, beelden, woordgroepen en taalregisters plaatst hij zelden scherp in contrast. Een modulerende continuïteit interesseert hem meer dan de schok van een harde cut, en het rijke palet van tonen dat de dichter gebruikt versmelt tot één lyrische stroom. Hüsgen hoopt…

cover small

Een behulpzame zeeman in dienst van God

Geert Buelens

Over Zeitoun
van Dave Eggers

Het lezen van Zeitoun van Dave Eggers is een niet-alledaagse ervaring. Orkaan Katrina is in aantocht en de uit Syrië geïmmigreerde, voorbeeldig geïntegreerde en zonder meer maatschappelijk geslaagde aannemer Adulrahman Zeitoun besluit om in New Orleans achter te blijven. Wanneer de dijken het begeven en de stad onder water loopt,…

cover small

Het woeden van de vrijheid

Han van der Vegt

Over gemraad slasser d.d.t.
van Robert Anker

Achterop Robert Ankers nieuwe bundel, gemraad slasser d.d.t., staat dat we hier met een ‘in taal en thematiek geheel nieuwe Anker’ van doen hebben, die ‘onrust’ zal opwekken. Dat kun je rustig serieus nemen. Ik ken Anker in elk geval niet op deze manier. De sprekers gaan bruut tekeer, ze…

cover small

Globalisering als belachelijk fetisj

Ton van 't Hof

Over Hot White Andy
van Keston Sutherland

Hot White Andy van Keston Sutherland presenteert een ogenschijnlijk tegennatuurlijke wereld die indruist tegen het gezond verstand, maar waarvan ik het angstige vermoeden heb dat zij bestaat. Nergens biedt de dichter strohalmen waaraan ik me zou kunnen vastklampen, op basis waarvan ik zou kunnen zeggen: dit is mijn wereld niet,…

cover small

Wat is poëzie?

Carl De Strycker

Over De kunst van het dichten
van Erik Lindner en Henk van der Waal

Heerste tot voor kort het gevoel dat er geen poëticale strijd meer bestond en dat met de postmoderniteit een tijd van vrijheid blijheid ingetreden was, sinds enige tijd woedt er weer een levendig debat. Blijkbaar hebben dichters aan het einde van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw opnieuw behoefte…

cover small

Als het maar over Amerika gaat

Frank Albers

Over A New Literary History of America
van Greil Marcus en Werner Sollors (ed.)

Toch niet wéér een Amerikaanse literatuurgeschiedenis, dacht ik bij het verschijnen van A New Literary History of America, een klomp van ruim duizend bladzijden, samengesteld door de Harvardprofessoren Werner Sollors en Greil Marcus. Dat het hier niet echter om de zoveelste, traditionele literatuurgeschiedenis gaat, blijkt meteen uit de gekozen onderwerpen.…

cover small

De schepping gestript

Matthijs Ponte

Over Het Boek Genesis
van Robert Crumb

In tegenstelling tot wat sommigen misschien verwachtten, vormt Robert Crumbs verstripping van het Bijbelboek Genesis geen versimpeling van de tekst via het beeld, maar verdiept het beeld de lectuur. Voor orthodoxe gelovigen zal Het Boek Genesis geen makkelijk verteerbare kost zijn. Crumb verbloemt het ambivalente en ongemakkelijke in de tekst…

cover small

Treurarbeid

Rokus Hofstede

Over Rouwdagboek
van Roland Barthes

Op de fiches die hij zelf aanmaakt door A4’tjes te verknippen tot A8’tjes, en waarvan er altijd een voorraadje op zijn werktafel ligt, doet de Franse cultuurcriticus en essayist Roland Barthes (1915-1980) van 26 oktober 1977 tot 15 september 1979 op onregelmatige basis en in een gestaag afnemend ritme verslag…

cover small

Charmeren om te bestaan

Samuel Vriezen

Over Digitale hemelvaart
van Rodaan Al Galidi

Rodaan Al Galidi is een charmeur. Expliciet streeft hij ernaar zijn publiek te verleiden. Voor de dichter, die met zijn charmante optredens een bestaan probeert op te bouwen op Nederlandstalige podia, zijn de bloedige Irakese ervaringen handelswaar geworden. De neerslag daarvan is te lezen in Digitale hemelvaart, dat ondanks een…

cover small

De berichtweigeraar

Dirk de Schutter

Over Een vrouw op de vlucht voor een bericht
van David Grossman

Een obsessionele aandacht voor het detail, een bijna mateloze liefde tussen individuele mensen, een onvoorwaardelijke Lebensbejahung: dat zijn de vaste ingrediënten in de romans van de Israëlische, in het Hebreeuws schrijvende auteur. Zijn jongste roman Een vrouw op de vlucht voor een bericht vormt hierop geen uitzondering. Als haar zoon…

cover small

Rauw, lelijk en onaangenaam uit elkaar gaan

Liesbeth Eugelink

Over Weg
van Minke Douwesz

Weg is in veel opzichten een geslaagde opvolger van Douwesz’ succesvolle debuut Strikt. Toch is Weg uiteindelijk een minder goed boek. Anders dan Strikt, dat geschreven is in de ikvorm, is Weg geschreven in de derde persoon enkelvoud. Dat verschil is betekenisvoller dan het lijkt. Het onbegrip, de wrevel en…

cover small

Geen last van betrekkelijkheid: de nieuwe authenticiteit van Thomas Möhlmann

Gaston Franssen

Over Kranen open
van Thomas Möhlmann

Het intrigerende aan de poëzie van Möhlmann is dat deze dichter elke poging tot het innemen van een kritisch standpunt of het vellen van een definitief oordeel op uiterst geraffineerde wijze saboteert. Deze dichter is gefascineerd door het onbekende en het ongrijpbare. Möhlmann, kortom, probeert af te rekenen met eenduidige…

cover small

Parabels van de retoriek

Erwin Jans

Over Divan van Ghalib
van Nachoem M. Wijnberg

Nachoem M. Wijnberg kruipt met Divan van Ghalib letterlijk in de huid van de Indische dichter Mirza Ghalib: het is namelijk ook de titel van een verzameling (divan) gedichten die Ghalib op jonge leeftijd in het Urdu schreef. Wijnberg schrijft met andere woorden de bundel van Ghalib opnieuw. Hij (ver)hult…

cover small

Reanimatie van de ziel

Koen Van Baelen

Over Engelen in regenjas
van Roel Bentz van den Berg

In Engelen in regenjas en eerdere essaybundels van Roel Bentz van den Berg is de ziel alomtegenwoordig. Maar van metafysische of spiritualistische gedachten is in zijn werk geen sprake, noch heeft hij last van ascetische neigingen of new-ageopvattingen van liefde of verbondenheid. Integendeel: Bentz van den Berg is een zintuiglijk…

cover small

‘In staat van permanente Bingo’

Erik Lindner

Over de Slalom soft
van Paul Bogaert

In de poëzie van Paul Bogaert staat wel degelijk iets op het spel. Zijn bundels zijn een broodnodige verrijking en vernieuwing van Nederlandstalige poëzie, terwijl ze tegelijkertijd speels en amusant zijn. de Slalom soft is science fiction. Het is een ruimtevaartreis naar die rare wereld die ‘het nu’ heet.

Pagina 27 van de 28 
« Eerste  <  25 26 27 28 >