Bram Lambrecht

Bookmark and Share

Bram Lambrecht studeerde taal- en letterkunde aan de KU Leuven. Zijn masterscriptie over de epische poëzie van Karel van de Woestijne werd bekroond met de eerste Scriptieprijs van het Poëziecentrum. Momenteel werkt hij binnen de onderzoeksgroep MDRN aan zijn proefschrift over publieksliteratuur in het Nederlandse taalgebied tussen 1900 en 1950.