cover small

Reiseinde

Erwin Jans

Over De reis naar Inframundo
van Peter Holvoet-Hanssen

Met de verzamelbundel De reis naar Inframundo (2011) sluit Peter Holvoet-Hanssen expliciet een periode in zijn dichterschap af. In de ons inmiddels vertrouwde maritieme beeldspraak schreef hij al in 2009, na het verschijnen van zijn bundel Navagio: ‘[…] het wordt hoog tijd om af te monsteren. Ik duik onder om…

cover small

Een bezem door het systeem?

Robert Anker

Over Jeruzalem
van Gonçalo M. Tavares

In Jeruzalem van Gonçalo M. Tavares wordt de hele verhaalstof als het ware ‘behandeld’ maar daarmee is het boek nog geen vehikel geworden voor interessante essayistiek. Die betreft hoogstens losse notities zoals je die ook wel in het werk van Arnon Grunberg aantreft. Zo blijft er een roman over die…

cover small

Sleutels kwijt

Graa Boomsma

Over Louteringsberg
van Marcel Möring

De trouwe Möring-lezer ontdekt langzaam maar zeker dat diens nieuwe roman Louteringsberg niet alleen het vervolg is op Dis, maar ook steeds meer te maken krijgt met In Babylon. Kolpa’s vader zou namelijk wel eens Nathan Hollander kunnen zijn, de protagonist van In Babylon die net als Kolpa een kunstig…

cover small

Welcome to the world of reality

Nicoline Timmer

Over The Pale King
van David Foster Wallace

Waar David Foster Wallace in uitblinkt is de empathische vertelstem, waarmee hij al zijn personages de ruimte geeft om te zijn zoals ze zijn – struikelend over woorden, soms oeverloos, als ze overlopen van zichzelf en hun eigen problemen, enorm uitgesproken en intelligent, of juist verstild, naar binnen gekeerd. Ergens…

cover small cover small

De ruimte waarover zo heerlijk te zwijgen valt

Matthijs de Ridder

Over Bonsai
van Alejandro Zambra

Over Het verborgen leven van…
van Alejandro Zambra

Het interessante aan het nog jonge oeuvre van Zambra is dat er minstens evenveel in zijn boeken gebeurt als ertussen. Er zijn tal van dwarsverbanden die veelzeggende suggesties in zich dragen. Het gaat om wat er tussen die romans gebeurt en om wat Zambra in de toekomst nog onuitgesproken zal…

cover small

Het DNA van iedereen

Christophe Van Gerrewey

Over XY
van Sandro Veronesi

De inzet van XY van Sandro Veronesi is al meteen een brug te ver: een roman die begint en steunt op een ongecontroleerd logenstraffen van de redelijkheid en de ‘voorstelbaarheid’, die ontsnapt meteen aan de controle van de lezer én van de schrijver. De personages en de gebeurtenissen die erop…

cover small

Blijven zoals het nooit is geweest

Huub Beurskens

Over Krijg nou de lyriek
van Benno Barnard

Het is curieus te zien hoe de persoon Benno Barnard aan de ene kant de gedreven polemiserende opiniemaker en aan de andere kant de dichter is die het adagium van een van zijn grote voorbeelden onderschrijft: ‘Poetry makes nothing happen. It survives in the valley of its sayings’ (W.H. Auden).…

cover small cover small

De uitgang van het spiegelpaleis

Koen Sels

Over De ja-sprong
van Anna Tilroe

Over Kunstkritiek
van Laurens Dhaenens, Hilde Van Gelder

Zowel het pamflet De ja-sprong: naar een nieuwe vitaliteit in de kunst van de Nederlandse kunstcritica en curator Anna Tilroe als de bundel Kunstkritiek: standpunten rond beeldende kunsten uit België en Nederland in een internationaal perspectief (1985-2010) — die recente teksten ‘over’ en ‘met’ kunstkritiek bevat — bieden een interessant…

cover small

Requiem van een onmogelijk verzet

Gijsbert Pols

Over Het zusje van de bruid
van Joris van Casteren

Zoals de kritiek op Joris van Casterens autobiografische Het zusje van de bruid laat zien, is het in toenemende mate taboe geworden om over je persoonlijke aporieën te praten. Maar Van Casteren doet daar nogal opzichtig niet aan mee. Daarbij – in zoverre heeft de kritiek gelijk – komt hij…

cover small

Het rode geslacht van ons denken

Laurens Ham

Over Zoo van het denken
van Peter Verhelst

Ook in zijn nieuwe dichtbundel benadrukt Peter Verhelst dat een werk per definitie een netwerk van sporen en verwijzingen is. Wie echter denkt dat de intertekstuele schrijfpraktijk van Verhelst ‘schon Dada gewesen’ is, moet beslist Zoo van het denken lezen. Deze lijvige bundel bewijst op een krachtige manier dat Verhelsts…

cover small

Een bijzonder geval van oplettendheid

Lies van Gasse

Over Waakzaam
van Maarten Inghels

Poëzie en maatschappelijke betrokkenheid, het blijft een moeilijke evenwichtsoefening. Weinig dichters zijn in staat waakzaam de tijdsgewrichten te noteren, weinig jonge dichters wagen het. Maarten Inghels gooit met Waakzaam, zijn tweede bundel, gedichten in de strijd die oplettend de tijd vangen en blaken van het engagement.

cover small cover small

Een enorme expressieve rijkdom

Samuel Vriezen

Over Against Expression: An Anthology…
van Kenneth Goldsmith en Craig Dworkin

Over Unoriginal Genius: Poetry by…
van Marjorie Perloff

Zowel de bloemlezing Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing van Kenneth Goldsmith en Craig Dworkin als Marjorie Perloffs studie Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century gaan over Conceptual Writing. Waar Perloff in haar studie een literatuurhistorische achtergrond schetst, laten Dworkin en Goldsmith het actuele artistieke…

cover small

Een goed mens is zeldzaam

Graa Boomsma

Over De geweldenaars
van Flannery O'Connor

De geweldenaars (1960) van Flannery O'Connor is nu herdrukt als het eerste boek in de serie ‘Christelijke Klassieken’ van de Kampense uitgeverij Kok. Ik weet niet of het een goed idee is Flannery O’Connor in zo’n hokje te stoppen. Wie de roman leest, merkt al bij de majestueuze eerste zin…

cover small

Een mens van vlees en bloed in een stad van klei

Patrick Bassant

Over Stad van klei
van Milan Hulsing

Het is verleidelijk Stad van klei van Milan Hulsing te zien als een literaire voorafspiegeling van de recente gebeurtenissen in Egypte. Dit boek visionaire kanten toedichten zou echter een anachronisme zijn. Dat neemt niet weg dat Hulsing een maatschappij heeft gekleid die weliswaar fictief is, maar realistisch genoeg om geloofwaardig…

cover small

Het goddelijke minteken

Joris Note

Over Wij
van Jevgeni Zamjatin

Wij van Jevgeni Zamjatin heeft altijd een politieke portee gehad. Het spreekt haast vanzelf dat Wij allereerst werd en wordt opgevat als een satire op de Sovjetmaatschappij. Maar we moeten Wij tegen de draad lezen, en tegen onszelf in – anders wordt het alleen een zinloze oefening in zelfvoldaanheid.

cover small

Moederschap als ziekte?

August Hans den Boef

Over Vaderland
van Herman Stevens

Herman Stevens’ zesde roman Vaderland behandelt het verschil tussen een reguliere, zij het oudere, vader en een vrouw wier vroegere leven volkomen is geïmplodeerd. Haar enige identiteit is die van moeder. Het meest beklemmende van het hele verhaal is dat ze volstrekt niet dom of kortzichtig was, maar juist een…

cover small

De illusie van een ongestoorde mimesis

Ton van 't Hof

Over Tekstbestanden
van Sven Vitse

In het voorwoord lezen we van Sven Vitses Tekstbestanden dat Vitses liefde vooral uitgaat naar auteurs die ‘in hun taal en ideeën, en veelal in afzondering, tegen deze wereld aan schoppen’. Daarin kun je minstens een echo horen van een befaamde cri du coeur van Louis Paul Boon: ‘Schop de…

cover small

Copy/paste

Gijsbert Pols

Over In gesprek met Mark Rutte
van Derick-H. Maarleveld

Eigenlijk gaat het in de inleiding al meteen mis. Daaruit blijkt namelijk dat In gesprek met Mark Rutte helemaal geen gesprek met Rutte is. Derick-H. Maarleveld, locatiemanager in zijn opgekochte familiebedrijf, mecenas in de Amerikaanse ambassade en enthousiaste VVD-stemmer, heeft welgeteld één gesprek met Rutte gevoerd. Daarna liet Rutte hem…

cover small

BbbB (Binets boek belooft Beterschap)

Matthijs de Ridder

Over HhhH
van Laurent Binet

De afkorting HhhH – oftewel Himmlers hersens heten Heydrich – staat als een logo voorop de roman waarmee Laurent Binet de Prix Goncourt du Premier Roman 2010 won. Een geniale greep van de uitgever, want de schrijver had zijn boek liever Operatie Anthropoid genoemd. De uitgever had in dit geval…

cover small

‘Hoop op herwinning van de volmaaktheid’

Frank Keizer

Over Hey! Are You Suffering?
van Ton van 't Hof

De vierde, in eigen beheer uitgegeven bundel van Ton van 't Hof heet Hey! Are You Suffering? en keert zich tegen de gedachte dat we de geschiedenis van het conflict als overwonnen kunnen beschouwen. Ver weg van de mainstream schrijft hij een ambitieus oeuvre bij elkaar, waarin hij blijft geloven…

cover small

Een blik achter het ezelsmasker

Mieke Opstaele

Over Maria van Barcelona
van Bart Koubaa

Het gaat om het vertellen zelf en niet om het resultaat: is Maria van Barcelona van Bart Koubaa niets minder, maar ook niets meer dan een postmodern labyrint, waarin de lezer verstrikt raakt en dient te berusten in het zoeken zonder te vinden? Of gebeurt hier iets anders?

cover small cover small

De koning is dood, leve de koningWillem Bongers-Dek

Over De kraai
van Kader Abdolah

Over De koning
van Kader Abdolah

Het zal niemand zijn ontgaan dat Kader Abdolah het boekenweekgeschenk De kraai schreef, dat de bibliotheken hun lezers een Geschreven portret van Kader Abdolah geven én dat bij De Geus ook nog eens De koning, de nieuwe roman van Kader Abdolah, verschijnt. De koning is een rommelige, mislukte historische roman…

cover small

Woorden worden daden. Of niet?

Hans Demeyer

Over Opspraak. Verslagen van de twintigste eeuw
van Harry Mulisch

In de jaren zestig zwoer Harry Mulisch de fictie af en vond zijn heil in het schrijven van enkele reportageboeken over maatschappelijke tendensen en gebeurtenissen. In Opspraak. Verslagen van de twintigste eeuw werden er daarvan zes verzameld. Mulisch' wereldbeeld is eigenzinnig en prikkelend; het werk fascineert en stoot af, zorgt…

cover small

DiDeVa laat RiDeVa na

Johan Sonnenschein

Over Rijmkroniek des Vaderlands. Van Willem III tot Willem III
van Jean Pierre Rawie & Driek van Wissen

Zelden las ik een onbegrijpelijker gedicht dan Rijmkroniek des Vaderlands (2005-2010) van Jean Pierre Rawie en Driek van Wissen. Hoe komt het eenentwintigste-eeuwse Nederland aan een ambitieus project als deze Vaderlandse geschiedenis op vlot rijmende viervoeters? Wie heeft dit gemaakt? En ook: voor wie is dit gemaakt?

cover small

Van het Elsschotfront weinig nieuws

Matthijs de Ridder

Over Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder
van Vic van de Reijt

Er werd lange tijd uitgekeken naar Vic van de Reijts Elsschotbiografie, maar ondertussen verscheen er ook een vloed van meer en minder relevante boeken over Elsschot, die de taak van de biograaf niet vergemakkelijkten. Nu het boek is verschenen, is het de vraag wat Elsschot. Leven en werken van Alfons…

cover small

Ondersteboven

Joris Note

Over Lenz
van Georg Büchner

De hedendaagse lezer leest voor zijn plezier. Ik ben het daar helemaal mee eens, maar wat betekent het, wat betekent in godsnaam plezier? Je leest een geladen, pijndoende tekst als Georg Büchners Lenz toch niet ter ontspanning?

cover small

Een verleden in voetnoten

Cin Windey

Over Ga niet weg
van Willem van Zadelhoff

Met Ga niet weg lost Willem Van Zadelhoff alle verwachtingen in die hij met de twee voorafgaande delen van zijn drieluik – Een stoel uit 2003 en Holle Haven uit 2006 – heeft opgeroepen: de roman is het sluitstuk van een trilogie die in al haar eenvoud ontzettend geraffineerd, ambitieus…

cover small

Kijkoperatie van het lijden en lijden aan het inzicht

Jacq Vogelaar

Over De leerschool van het lijden
van Carlo Emilio Gadda

Carlo Emilio Gadda wil in De leerschool van het lijden (1963) graag misleiden, maar niet door iets voor te spiegelen – hij wil eerder verleiden anders te kijken en te denken. Vertraging is een middel tegen oppervlakkige herkenning.

Pagina 26 van de 31 
« Eerste  <  24 25 26 27 28 >  Laatste »