cover small

DiDeVa laat RiDeVa na

Johan Sonnenschein

Over Rijmkroniek des Vaderlands. Van Willem III tot Willem III
van Jean Pierre Rawie & Driek van Wissen

Zelden las ik een onbegrijpelijker gedicht dan Rijmkroniek des Vaderlands (2005-2010) van Jean Pierre Rawie en Driek van Wissen. Hoe komt het eenentwintigste-eeuwse Nederland aan een ambitieus project als deze Vaderlandse geschiedenis op vlot rijmende viervoeters? Wie heeft dit gemaakt? En ook: voor wie is dit gemaakt?

cover small

Van het Elsschotfront weinig nieuws

Matthijs de Ridder

Over Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder
van Vic van de Reijt

Er werd lange tijd uitgekeken naar Vic van de Reijts Elsschotbiografie, maar ondertussen verscheen er ook een vloed van meer en minder relevante boeken over Elsschot, die de taak van de biograaf niet vergemakkelijkten. Nu het boek is verschenen, is het de vraag wat Elsschot. Leven en werken van Alfons…

cover small

Ondersteboven

Joris Note

Over Lenz
van Georg Büchner

De hedendaagse lezer leest voor zijn plezier. Ik ben het daar helemaal mee eens, maar wat betekent het, wat betekent in godsnaam plezier? Je leest een geladen, pijndoende tekst als Georg Büchners Lenz toch niet ter ontspanning?

cover small

Een verleden in voetnoten

Cin Windey

Over Ga niet weg
van Willem van Zadelhoff

Met Ga niet weg lost Willem Van Zadelhoff alle verwachtingen in die hij met de twee voorafgaande delen van zijn drieluik – Een stoel uit 2003 en Holle Haven uit 2006 – heeft opgeroepen: de roman is het sluitstuk van een trilogie die in al haar eenvoud ontzettend geraffineerd, ambitieus…

cover small

Kijkoperatie van het lijden en lijden aan het inzicht

Jacq Vogelaar

Over De leerschool van het lijden
van Carlo Emilio Gadda

Carlo Emilio Gadda wil in De leerschool van het lijden (1963) graag misleiden, maar niet door iets voor te spiegelen – hij wil eerder verleiden anders te kijken en te denken. Vertraging is een middel tegen oppervlakkige herkenning.

cover small

Droom en ontnuchterende realiteit

Patrick Peeters

Over De val van vrije dagen
van Stefan Hertmans

Met De val van vrije dagen voegt Hertmans een opmerkelijke bouwsteen toe aan zijn reeds omvangrijke oeuvre. Bovendien wordt het erg verleidelijk om de verzamelde gedichten opnieuw te gaan lezen vanuit deze bundel. Accenten in deze verzameling zullen ongetwijfeld nieuwe aspecten doen oplichten in die vroegere verzen.

cover small

De grote toeval, het grote toeval

Matthijs de Ridder

Over Grand Mal
van Peter Smink

Terwijl de dagbladpers bezig was om mediafenomenen een zoveelste duw in de richting van economische onsterfelijkheid te geven en usual suspects te nomineren voor prijzen-die-er-toe-doen, verscheen Grand mal van Peter Smink (1954). De roman werd door kranten en tijdschriften genegeerd. Wat mij betreft is het de literaire ontdekking van het…

cover small

‘Net als ik zeg: er is niets meer,’ / ‘Daar heb je mij weer: er wordt’

Fabian Stolk

Over Gedichten 1962-1990
van Hans Faverey

Hans Favereys canonieke status wordt opnieuw onderstreept door de herziene, wetenschappelijk verantwoorde editie van zijn verzameld dichtwerk, nu aangevuld met ‘193 niet eerder gepubliceerde gedichten uit de nalatenschap’. Het openbare deel van zijn oeuvre is dus in één klap met zo’n 30% gegroeid van ongeveer 600 tot bijna 800 gedichten.…

cover small

Jongleren met de dood

Gwennie Debergh

Over Traag licht
van Herman Franke

Herman Frankes romancyclus Voorbij ik en waargebeurd is als een fotonisch kristal dat verhalen in alle richtingen kaatst om ze aan het eind van Traag licht, het derde en laatste deel van de cyclus, voorgoed te laten stollen. Traag licht is, meer nog dan de eerste twee delen van de…

cover small

Vriendschap en vernieuwing

Joris Note

Over Onder de blauwe oneindigheid: de vriendschap tussen Willem Kloos en Jacques Perk
van Bart Slijper

Onder de blauwe oneindigheid van Bart Slijper wordt nadrukkelijk gepresenteerd als de eerste aflevering van een Kloos-biografie. Slijper vertelt het verhaal vaardig en levendig, brengt een schat aan materiaal bijeen, toont zich een meester in het kiezen van stimulerende, veelzeggende citaten en details. Ik kijk nu al uit naar de…

cover small

Ik vond de wijn beter

Matthijs Ponte

Over Huid en haar
van Arnon Grunberg

In Huid en haar staat niet, zoals in Onze oom de oorlog centraal, maar de onmogelijkheid en uiteindelijk de onwenselijkheid van ethisch handelen überhaupt. De Holocaust is in Huid en haar geen onbegrijpelijke, monsterlijke anomalie van de geschiedenis, maar onderdeel van het spel. Veel meer dan de domme Holocaust-ontkenner is…

cover small

Voor depressieve slaven

Gijsbert Pols

Over Vinexvrouwen
van Naima El Bezaz

Vinexvrouwen van Naima El Bezaz is niet het woedende, verdrietige en verwarrende commentaar op de Nederlandse maatschappij dat het had kunnen zijn. Er gaat geen provocatie van uit, het is nergens confronterend. Goed, enkele buurvrouwen uit Zaanstad waren not amused, maar dat was niets anders dan gefnuikte ijdelheid.

cover small

Slapen in hoop

Peter van Lier

Over Wat ik mezelf graag voorhoud
van Lieke Marsman

De inhoud van Lieke Marsmans poëzie doet in Wat ik mijzelf voorhoud veel minder prozaïsch aan, die zou je eerder dromerig kunnen noemen. Ik zie Marsman met vertrouwen thuis zitten lachen op de bank. Zij speurt naar kruisjes in boeken en wacht schrijvend op zichzelf. Ik hoop dat die thuiskomst…

cover small

Paniek in het heelal

Christophe Van Gerrewey

Over Kosmikomische verhalen
van Italo Calvino

Italo Calvino's Kosmikomische verhalen dragen een specifiek gevaar in zich: ze bedreigen de geestesgezondheid van de lezer. Wie zo elegant en lichtvoetig de absurditeit en de onmetelijkheid van geschiedenis en wereld krijgt toegediend, verhaal na verhaal, die dreigt al snel in een staat van paniek terecht te komen. Wat Calvino…

cover small

Een onuitgegeven boek is na zeventig jaar een ander boek

Jacq Vogelaar

Over Nooit meer terug naar dat land. Verhalen van slachtoffers over de Kristallnacht 1938
van Uta Gerhardt en Thomas Karlauf

Nooit meer terug naar dat land is een selectie van verhalen die vluchtelingen in 1941 zelf schreven over hun leven in Nazi-Duitsland. De ooggetuigenverhalen zijn indertijd niet gepubliceerd, net zomin als de geplande selectie eruit. Nu wordt na zeventig jaar alsnog een deel van de collectie gepubliceerd. Het zijn in…

cover small

De mystiek van de snijboon

Jan Pollet

Over I, Coleoptile
van Ann Cotten en Kerstin Cmelka

I, Coleoptile van Ann Cotten, een dichtbundel met Engelse gedichten gecombineerd met een fotoreeks van de Duitse kunstenares Kersting Cmelka, laat ons een onbekende kant van deze jonge Duitse dichteres zien. Maar daar zullen Cottens lezers bij elke nieuwe uitgave beducht voor moeten zijn: onvoorspelbaarheid is nu eenmaal de kern…

cover small cover small

Bijgezet voor de eeuwigheid

Martin de Haan

Over Volledige werken deel 13
van W.F. Hermans

Over Volledige werken deel 3
van W.F. Hermans

De meeste schrijvers bereiken de klassieke status nooit. Hermans wel. De Volledige werken vervullen in dat proces de rol van katalysator: ze zouden er niet zijn gekomen als het werk niet al een zekere klassieke status had bereikt, maar versterken die status en garanderen de duurzaamheid ervan.

cover small

... of uw eigen kleine oorlog zin heeft

Erik Spinoy

Over De verzwegen Boon
van Pol Hoste

De verzwegen Boon maakt deel uit van Pol Hostes project van kritische reflectie op de politieke, sociale en ideologische ontwikkelingen in het naoorlogse Vlaanderen en de westerse wereld, en op zijn eigen plaats daarin. Die reflectie is op dit moment weinig modieus, maar is daarom niet minder waardevol.

cover small

Onze doden

Daniël Rovers

Over Campo Santo
van W.G. Sebald

De essaybundel Campo Santo bevat opmerkelijke literaire opstellen, in de eerste plaats omdat W.G. Sebald volbrengt wat in academische teksten zeldzaam is, namelijk te verwoorden wat er in een literair oeuvre op het spel staat, zowel voor de auteur als voor de lezer. Geformuleerd in complexe en genuanceerde zinnen zijn…

cover small

Een volledige wereld

Joris Note

Over Leven en opvattingen van Kater Murr
van E.T.A. Hoffmann

De laatste jaren was er bij ons weinig beschikbaar van E.T.A. Hoffmanns geschriften. Laten we ons daarom verheugen op Kater Murr (1819-1921), Hoffmanns laatste roman, beslist een van de allerbeste literaire boeken die dit jaar in het Nederlands zijn verschenen: chapeau voor uitgever en vertaler. We moeten zelf ons pad…

cover small

Een vrouw met drie armen

Huub Beurskens

Over Een verhaal over het lichaam
van Robert Hass

Hoe is het mogelijk om in een gedicht aanzetten tot dat gedicht en veranderingen tijdens het schrijfproces op een acceptabele wijze zichtbaar te houden in het eindresultaat? Deze vraag diende zich aan bij het lezen van de gedichten van Robert Hass, gekozen en vertaald door H.C. ten Berge in Een…

cover small

De lipizzaner: tussen paard en politiek?

Erwin Jans

Over Dier, bovendier
van Frank Westerman

In Dier, bovendier plaatst Frank Westerman de praktijk van het fokken van het lipizzanerras in het centrum van een discussie die de mens al eeuwen bezighoudt en naar het hart gaat van het mens-zijn: de vraag naar nature (aanleg) of nurture (omgeving en opvoeding) als de bepalende factor in de…

cover small

De horizontale mens

Robert Anker

Over De barbaren
van Alessandro Baricco

De barbaren uit het gelijknamige essay van Alessandro Baricco zijn de slopers van onze hoge cultuur. Baricco geeft niet op ze af – al vindt hij niet alles leuk wat ze doen – hij probeert erachter te komen wat er precies gebeurt als de barbaren weer eens een van onze…

cover small

Lees dit

Sven Vitse

Over Lees dat en herlees dat. Een keuze uit het beschouwend werk van Rein Bloem
van Rein Bloem

Lees dat en herlees dat, de onlangs verschenen bloemlezing uit het essayistische en kritische werk van Rein Bloem, bereikt precies datgene waartoe de titel uitnodigt: het boek zet zijn lezer aan tot lezen en herlezen. Ook van zichzelf, maar vooral van de teksten die erin behandeld worden. Bloem is een…

cover small

De Volder in stukken

Erwin Jans

Over De Volder in stukken
van Eric De Volder

Theatermaker Eric De Volder (1946-2010) is op 28 november onverwacht overleden, op een ogenblik dat zijn carrière door de samenwerking met het NTGent wellicht een nieuwe fase zou ingaan. Hij is wel eens Vlaanderens best bewaarde theatergeheim genoemd. Zoals in iedere overdrijving zit ook hier een stuk waarheid in.

cover small

Hoe heet dat blauwe bloempje met die ontroerende naam ook alweer?

Gie van den Berghe

Over Vergeetboek
van Douwe Draaisma

Met zijn Vergeetboek vervolledigt Douwe Draaisma (1953), hoogleraar geschiedenis van de psychologie, zijn prachtige onderzoek naar onze omgang met en opvattingen over het geheugen. Een goed boek maakt ook nieuwsgierig en Vergeetboek doet naar meer verlangen. Of is er een andere reden waarom de lezer na afloop toch met een…

cover small

Een venster voor Café Mondial

Gijsbert Pols

Over Tauben fliegen auf
van Melinda Nadj Abonji

Het lezen van Tauben fliegen auf van Melinda Nadj Abonji is een bevrijdende ervaring, omdat de roman ontsnappingsmogelijkheden biedt aan een onvruchtbaar discours over ‘cultuur’, over ‘identiteit’, over ‘integratie’, over ‘allochtonen en ‘autochtonen’, over ‘herkomst’ en ‘afkomst’ en ‘wortels’. Wat betekenen die woorden immers nog in een geglobaliseerde wereld? In…

cover small

Van kannibalisme gesproken

Cin Windey

Over De maagd Marino
van Yves Petry

Petry herleidt in zijn nieuwste roman, De maagd Marino de zin en waarde van literatuur naar een absoluut nulpunt en ontmant daarmee zijn eigen roman, beneemt hem het leven, peuzelt hem op. Misschien is het een overgangsroman, waarin Petry nog in allerlei richtingen zoekt naar een eigen stem. Ook mogelijk…

Pagina 27 van de 31 
« Eerste  <  25 26 27 28 29 >  Laatste »