cover small

Ik vond de wijn beter

Matthijs Ponte

Over Huid en haar
van Arnon Grunberg

In Huid en haar staat niet, zoals in Onze oom de oorlog centraal, maar de onmogelijkheid en uiteindelijk de onwenselijkheid van ethisch handelen überhaupt. De Holocaust is in Huid en haar geen onbegrijpelijke, monsterlijke anomalie van de geschiedenis, maar onderdeel van het spel. Veel meer dan de domme Holocaust-ontkenner is…

cover small

Voor depressieve slaven

Gijsbert Pols

Over Vinexvrouwen
van Naima El Bezaz

Vinexvrouwen van Naima El Bezaz is niet het woedende, verdrietige en verwarrende commentaar op de Nederlandse maatschappij dat het had kunnen zijn. Er gaat geen provocatie van uit, het is nergens confronterend. Goed, enkele buurvrouwen uit Zaanstad waren not amused, maar dat was niets anders dan gefnuikte ijdelheid.

cover small

Slapen in hoop

Peter van Lier

Over Wat ik mezelf graag voorhoud
van Lieke Marsman

De inhoud van Lieke Marsmans poëzie doet in Wat ik mijzelf voorhoud veel minder prozaïsch aan, die zou je eerder dromerig kunnen noemen. Ik zie Marsman met vertrouwen thuis zitten lachen op de bank. Zij speurt naar kruisjes in boeken en wacht schrijvend op zichzelf. Ik hoop dat die thuiskomst…

cover small

Paniek in het heelal

Christophe Van Gerrewey

Over Kosmikomische verhalen
van Italo Calvino

Italo Calvino's Kosmikomische verhalen dragen een specifiek gevaar in zich: ze bedreigen de geestesgezondheid van de lezer. Wie zo elegant en lichtvoetig de absurditeit en de onmetelijkheid van geschiedenis en wereld krijgt toegediend, verhaal na verhaal, die dreigt al snel in een staat van paniek terecht te komen. Wat Calvino…

cover small

Een onuitgegeven boek is na zeventig jaar een ander boek

Jacq Vogelaar

Over Nooit meer terug naar dat land. Verhalen van slachtoffers over de Kristallnacht 1938
van Uta Gerhardt en Thomas Karlauf

Nooit meer terug naar dat land is een selectie van verhalen die vluchtelingen in 1941 zelf schreven over hun leven in Nazi-Duitsland. De ooggetuigenverhalen zijn indertijd niet gepubliceerd, net zomin als de geplande selectie eruit. Nu wordt na zeventig jaar alsnog een deel van de collectie gepubliceerd. Het zijn in…

cover small

De mystiek van de snijboon

Jan Pollet

Over I, Coleoptile
van Ann Cotten en Kerstin Cmelka

I, Coleoptile van Ann Cotten, een dichtbundel met Engelse gedichten gecombineerd met een fotoreeks van de Duitse kunstenares Kersting Cmelka, laat ons een onbekende kant van deze jonge Duitse dichteres zien. Maar daar zullen Cottens lezers bij elke nieuwe uitgave beducht voor moeten zijn: onvoorspelbaarheid is nu eenmaal de kern…

cover small cover small

Bijgezet voor de eeuwigheid

Martin de Haan

Over Volledige werken deel 13
van W.F. Hermans

Over Volledige werken deel 3
van W.F. Hermans

De meeste schrijvers bereiken de klassieke status nooit. Hermans wel. De Volledige werken vervullen in dat proces de rol van katalysator: ze zouden er niet zijn gekomen als het werk niet al een zekere klassieke status had bereikt, maar versterken die status en garanderen de duurzaamheid ervan.

cover small

... of uw eigen kleine oorlog zin heeft

Erik Spinoy

Over De verzwegen Boon
van Pol Hoste

De verzwegen Boon maakt deel uit van Pol Hostes project van kritische reflectie op de politieke, sociale en ideologische ontwikkelingen in het naoorlogse Vlaanderen en de westerse wereld, en op zijn eigen plaats daarin. Die reflectie is op dit moment weinig modieus, maar is daarom niet minder waardevol.

cover small

Onze doden

Daniël Rovers

Over Campo Santo
van W.G. Sebald

De essaybundel Campo Santo bevat opmerkelijke literaire opstellen, in de eerste plaats omdat W.G. Sebald volbrengt wat in academische teksten zeldzaam is, namelijk te verwoorden wat er in een literair oeuvre op het spel staat, zowel voor de auteur als voor de lezer. Geformuleerd in complexe en genuanceerde zinnen zijn…

cover small

Een volledige wereld

Joris Note

Over Leven en opvattingen van Kater Murr
van E.T.A. Hoffmann

De laatste jaren was er bij ons weinig beschikbaar van E.T.A. Hoffmanns geschriften. Laten we ons daarom verheugen op Kater Murr (1819-1921), Hoffmanns laatste roman, beslist een van de allerbeste literaire boeken die dit jaar in het Nederlands zijn verschenen: chapeau voor uitgever en vertaler. We moeten zelf ons pad…

cover small

Een vrouw met drie armen

Huub Beurskens

Over Een verhaal over het lichaam
van Robert Hass

Hoe is het mogelijk om in een gedicht aanzetten tot dat gedicht en veranderingen tijdens het schrijfproces op een acceptabele wijze zichtbaar te houden in het eindresultaat? Deze vraag diende zich aan bij het lezen van de gedichten van Robert Hass, gekozen en vertaald door H.C. ten Berge in Een…

cover small

De lipizzaner: tussen paard en politiek?

Erwin Jans

Over Dier, bovendier
van Frank Westerman

In Dier, bovendier plaatst Frank Westerman de praktijk van het fokken van het lipizzanerras in het centrum van een discussie die de mens al eeuwen bezighoudt en naar het hart gaat van het mens-zijn: de vraag naar nature (aanleg) of nurture (omgeving en opvoeding) als de bepalende factor in de…

cover small

De horizontale mens

Robert Anker

Over De barbaren
van Alessandro Baricco

De barbaren uit het gelijknamige essay van Alessandro Baricco zijn de slopers van onze hoge cultuur. Baricco geeft niet op ze af – al vindt hij niet alles leuk wat ze doen – hij probeert erachter te komen wat er precies gebeurt als de barbaren weer eens een van onze…

cover small

Lees dit

Sven Vitse

Over Lees dat en herlees dat. Een keuze uit het beschouwend werk van Rein Bloem
van Rein Bloem

Lees dat en herlees dat, de onlangs verschenen bloemlezing uit het essayistische en kritische werk van Rein Bloem, bereikt precies datgene waartoe de titel uitnodigt: het boek zet zijn lezer aan tot lezen en herlezen. Ook van zichzelf, maar vooral van de teksten die erin behandeld worden. Bloem is een…

cover small

De Volder in stukken

Erwin Jans

Over De Volder in stukken
van Eric De Volder

Theatermaker Eric De Volder (1946-2010) is op 28 november onverwacht overleden, op een ogenblik dat zijn carrière door de samenwerking met het NTGent wellicht een nieuwe fase zou ingaan. Hij is wel eens Vlaanderens best bewaarde theatergeheim genoemd. Zoals in iedere overdrijving zit ook hier een stuk waarheid in.

cover small

Hoe heet dat blauwe bloempje met die ontroerende naam ook alweer?

Gie van den Berghe

Over Vergeetboek
van Douwe Draaisma

Met zijn Vergeetboek vervolledigt Douwe Draaisma (1953), hoogleraar geschiedenis van de psychologie, zijn prachtige onderzoek naar onze omgang met en opvattingen over het geheugen. Een goed boek maakt ook nieuwsgierig en Vergeetboek doet naar meer verlangen. Of is er een andere reden waarom de lezer na afloop toch met een…

cover small

Een venster voor Café Mondial

Gijsbert Pols

Over Tauben fliegen auf
van Melinda Nadj Abonji

Het lezen van Tauben fliegen auf van Melinda Nadj Abonji is een bevrijdende ervaring, omdat de roman ontsnappingsmogelijkheden biedt aan een onvruchtbaar discours over ‘cultuur’, over ‘identiteit’, over ‘integratie’, over ‘allochtonen en ‘autochtonen’, over ‘herkomst’ en ‘afkomst’ en ‘wortels’. Wat betekenen die woorden immers nog in een geglobaliseerde wereld? In…

cover small

Van kannibalisme gesproken

Cin Windey

Over De maagd Marino
van Yves Petry

Petry herleidt in zijn nieuwste roman, De maagd Marino de zin en waarde van literatuur naar een absoluut nulpunt en ontmant daarmee zijn eigen roman, beneemt hem het leven, peuzelt hem op. Misschien is het een overgangsroman, waarin Petry nog in allerlei richtingen zoekt naar een eigen stem. Ook mogelijk…

cover small

De grote glimmende kiosk

Samuel Vriezen

Over De eeuwige terugkeer van het fascisme
van Rob Riemen

‘Geert Wilders is een fascist!’ Mogen we dat nu eindelijk gewoon zeggen? Dat is wel wat Rob Riemen, humanistisch filosoof, oprichter van het Nexus Instituut, en auteur van de bescheiden bestseller Adel van de Geest - een vergeten ideaal, beweert in De eeuwige terugkeer van het fascisme.

cover small

Spaanse Nederlanden

Joris Note

Over De dichter is een kleine God. De 150 mooiste gedichten uit het Spaans
van Barber van de Pol en Maarten Steenmeijer

De dichter is een kleine God is niet volmaakt, terwijl het dat misschien wel had kunnen zijn. Maar het biedt kwaliteit genoeg, en biedt aan eenieder de kans om in contact te komen met een groot aantal dichters en gedichten uit een taalgebied waarvan we vaak alleen de supersterren kennen.…

cover small

Een wankele Icarus

Johan Sonnenschein

Over Portret van een onaangepaste
van Bernard Wesseling

Bernard Wesseling schetst in Portret van een onaangepaste het leven van een late tiener. Maar waar Wesseling zich in zijn debuut nergens distantieerde van zijn jeugdige ikverteller, thematiseert hij in zijn opvolger de afstand tussen de ‘betweter van nu’ die het verhaal optekent, en de ‘treurling van toen’ op wie…

cover small

Van revolutie tot monkellachje

Hans Demeyer

Over Clausewitz
van Joost de Vries

In tijden waarin artistieke festivals en hoogleraren pogen het maatschappelijk belang van de kunsten te onderstrepen, schrijft Joost de Vries met zijn debuutroman Clausewitz een ambiteus boek over de relatie tussen kunst en oorlog. Hij bekijkt het thema vanuit een historisch perspectief waarin hij modernisme en postmodernisme zowel na als…

cover small

Brokstukken van alfabetten

Gaston Franssen

Over Onder de bladerkronen
van H. H. Ter Balkt

In zijn nieuwste bundel, Onder de bladerkronen, lijkt H. H. Ter Balkt echter een andere toon aan te slaan. De gedichten zijn melancholischer, soms zelfs op het defaitistische af. De dichter slaagt er niet in de fragmenten te verenigen tot een eenheid die redding zal brengen. De mythische oerstaat blijft…

cover small

De dingen lopen zoals ze lopen moeten

Willem van Zadelhoff

Over Vliegtijd
van Els Moors

Met haar recent verschenen verhalenbundel Vliegtijd laat Els Moors zien dat ze er niet alleen als dichter, maar ook als prozaïst mag wezen. Haar kracht is niet het verzinnen van absurdistische situaties, maar de absurdistische blik waarmee ze de werkelijkheid bekijkt.

cover small

Oorlogje spelen

Barber van de Pol

Over Het Derde Rijk
van Roberto Bolaño

Roberto Bolaño was nog jong toen hij Het Derde Rijk voltooide. Een echt grote roman kan ik het niet vinden. 2666 schreef hij aan het eind van zijn leven. Dat is een boek waarvan je er niet veel hebt. Hoe kwam hij aan het eind van zijn leven zo goed?

cover small cover small

Profeten van de groei (2)

Daniël Rovers

Over De prooi
van Jeroen Smit

Over Nina
van Eric Smit

Ondanks al hun verdiensten, doen de biografiën van bedrijfsfalen van Smit, Depuydt, Van der Boon en Van der Marel en (opnieuw) Smit, verlangen naar meer. Verslaggeving aangevuld met analyse én oordeel. Ik zou zo’n boek, waarin de achtergrond van al dat bedrijfsfalen wordt toegelicht, graag lezen. Tweede deel van 'Profeten…

cover small cover small

Profeten van de groei (1)

Daniël Rovers

Over De Kloof
van Piet Depuydt

Over De vastgoedfraude
van Vasco van der Boon en Gerben van der Marel

De recente verkoopcijfers van boeken als De kloof van Piet De Puydt, Nina van Eric Smit, De vastgoedfraude van Vasco van der Boon en Gerben van Marel en Het Drama Ahold en De Prooi van Jeroen Smit, zou kunnen worden toegeschreven aan een onbehagen over het geld = succesdenken. Dit…

cover small

Oppervlaktespanning

Matthijs de Ridder

Over Dieperik
van Leo Pleysier

In zijn vroegere werk heeft Leo Pleysier alleszins laten zien dat hij met minimale middelen een maximaal effect wist te sorteren. De volle betekenis van zijn boeken wordt vaak pas duidelijk na een paar dagen herkauwen of geeft zich slechts prijs in samenhang met de rest van het oeuvre. Op…

Pagina 28 van de 32 
« Eerste  <  26 27 28 29 30 >  Laatste »