cover small

Zelf bruid worden

Cin Windey

Over De bruid van Marcel Duchamp
van K. Schippers

Met De bruid van Marcel Duchamp brengt K. Schippers vooral zijn eigen verknochtheid aan Duchamps persoon in kaart. Vanuit Schippers' standpunt (en oeuvre) is dit boek een bijzonder significant moment: het is Schippers' opvallendste poging om zelf de bruid van Duchamp te worden. Maar waarom moet de lezer precies alle…

cover small

Het knagen van het konijn in mijn hoofd

Matthijs de Ridder

Over Het konijn op de maan
van Paul Mennes

Met Het konijn op de maan voegt Mennes een weinig optimistisch boek toe aan zijn toch al niet erg opgewekte oeuvre. Maar tegelijkertijd maakt hij ook een van zijn meest aandoenlijke en effectieve outcasts onschadelijk. Ging er in zijn vorige roman Kamermuziek nog een aangenaam soort subversie uit van Sam…

cover small

Het schrille spijkerbed van de taal

Samuel Vriezen

Over zelf worden
van Henk van der Waal

Het werk van Henk van der Waal lees ik meestal met een merkwaardig mengsel van bewondering en verwarring. Zijn taal heeft tegelijk iets meeslepends en iets stroefs: uitgebreide volzinnen met complexe syntactische constructies die lezen als een labyrint; gedichten met complexe, zichzelf vele malen in de staart bijtende gedachtekronkels.

cover small

Onzichtbare aanwezigheid

Matthijs de Ridder

Over De laatste liefde van mijn moeder
van Dimitri Verhulst

Na Dimitri Verhulsts De helaasheid der dingen (2006) verwachtte iedereen nog een roman vol slapstick en hilariteit, geschreven in een barokke stijl die drijft op bravoure. Met zijn nieuwste roman probeert Verhulst opnieuw los te komen van zijn succesvolste boek. De laatste liefde van mijn moeder is een kritisch tijdsbeeld…

cover small cover small

Sjacheren met Shakespeare

Frank Albers

Over Double Falsehood or The…
van Brean Hammond (ed)

Over Contested Will. Who Wrote…
van James Shapiro

Het was even schrikken toen The Arden Shakespeare in het voorjaar een nieuw Shakespearestuk uitbracht. De Arden die een stuk aan het toneeloeuvre van Shakespeare toevoegt, dat is alsof je in een nieuwe bijbeleditie plots een extra evangelie zou aantreffen. Maar is deze uitbreiding van de Shakespearecanon wel verantwoord? Of…

cover small

Van kippen en mensen

Joris Note

Over In het begin was er niemand
van Mineke Schipper

Mineke Schipper verdient lof en dank voor de beeldenrijkdom die ze in In het begin was er niemand, haar nieuwe werk over de oorsprong van de mens, toegankelijk maakt. Doorgaans vertelt Mineke Schipper de verhalen aantrekkelijk, maar vooral in de commentaarpassages toont ze zich niet echt een stijlvirtuoos. Ik heb…

cover small

Serieuze ironie. De spottende en intellectuele verhaalkunst van Ilja Leonard Pfeijffer

Hans Demeyer

Over Harde feiten: 100 romans
van Ilja Leonard Pfeijffer

De relatie tussen fictie en werkelijkheid is een centraal gegeven in het werk van Pfeijffer.De titel van Pfeijffers nieuwste boek wijst meteen op die relatie: Harde feiten (realiteit), 100 romans (fictie). Pfeijffer demonstreert in deze bundel een eenheid in verscheidenheid, herhaling in variatie. Dat doet hij op formeel vlak door…

cover small

De tragedie van de planetaire kleinburgerij

Gijsbert Pols

Over De naaimachine
van Heleen van Royen

Een recensie over Heleen van Royens De naaimachine is een heikele zaak, althans voor iemand die in literatuur zoekt naar reflectie, naar ideeën of naar esthetische ervaringen. In De naaimachine is daarvan namelijk geen spoor en dat maakt het verleidelijk om, na een paar knorrige opmerkingen over Van Royens stijl,…

cover small

Geen nieuws, goed nieuws

Gie van den Berghe

Over Gebakken lucht
van Nick Davies

Nooit tevoren kregen zoveel mensen zoveel onderwijs, zoveel kansen om zich intellectueel, politiek en cultureel te ontwikkelen. Kennis en cultuur zijn wijder verbreid dan ooit. Je zou verwachten dat de kwaliteit van de nieuwsmedia, de informatiestroom over mens en wereld, navenant toeneemt, maar het tegendeel is waar. Nooit tevoren was…

cover small

Bravoure (opnieuw)

Matthijs de Ridder

Over Opnieuw en opnieuw en opnieuw
van Joost Vandecasteele

Opnieuw en opnieuw en opnieuw van Joost Vandecasteele dient zich in de ondertitel aan als een Neo-Spartaanse hard-boiled liefdestragedie, ‘naar een idee van Heinrich von Kleist en Mark Johnson’, of als de onwerkelijke combinatie van genres en stijlen die ook Vandecasteeles debuut tekende. In dat debuut bleef de beoogde chaos…

cover small

De duistere poppenspeler

Patrick Bassant

Over Reynaert de vos
van Marc Legendre & René Broens

In de regel houdt René Broens zijn vertaling van Van den vos Reynaerde heel dicht bij het origineel. De vertaling is ook compleet: er is geen zin weggelaten. De talloze interpretaties van de tekst – de vruchten van eeuwen Reynaertstudie – worden door tekenaar Marc Legendre uitgebeeld. Het is juist…

cover small

De spiegel van de lulligheid

Gaston Franssen

Over Overwoekerd
van Tsead Bruinja

Tsead Bruinja is een dichter die het goed met zichzelf heeft getroffen. Hij is zich daar terdege van bewust. Paradoxaal genoeg moest hij eerst in een depressie terechtkomen voordat hij dat inzicht kon verwerven, zo blijkt uit een recent interview. Zijn recentste gedichtenbundel, Overwoekerd, getuigt van dat nieuw verkregen inzicht.…

cover small

Geen hond

Kim Gorus

Over Bagatellen
van Willem G. van Maanen

an Maanen slaat met Bagatellen zeker geen nieuwe wegen in. De vijftien kortverhalen vormen een verlengstuk van zijn omvangrijke oeuvre, waarin de meest groteske verhalen, doorspekt met literaire referenties en metafictionele commentaren, op een vanzelfsprekende toon verteld worden – als ware het louter bagatellen, onbeduidende zaken. Sommige passages vormen zelfs…

cover small

Brieven van Pygmalion

Jeroen van Rooij

Over Brieven aan Olga
van Jan Wolkers

Toen Jan Wolkers in 1957 een half jaar in Parijs verbleef, correspondeerde hij hartstochtelijk met zijn geliefde, Annemarie Nauta. Onno Blom, die aan Wolkers’ biografie werkt, heeft in Brieven aan Olga Wolkers' brieven (en passages uit die van Nauta) bezorgd en ingeleid. De belangrijkste vraag bij dit boekje is wat…

cover small

Alleen de grootste nabijheid

Joris Note

Over Affiniteiten (Die Wahlverwandtschaften)
van Johann Wolfgang Goethe

Je zou van Johann Wolfgang Goethe's Die Wahlverwandtschaften (vertaald als Affiniteiten) gemakkelijk een onaantrekkelijke voorstelling kunnen geven. Maar je moet het in de juiste houding lezen, zonder overdreven bekommernis om conventionele psychologie en conventioneel realisme. Al zijn de personages geen ‘typen’, ze zijn toch niet verregaand geïndividualiseerd; en Goethe voert…

cover small

Marx en de verminkte mens

Frank Albers

Over Het Kapitaal
van Karl Marx

In 1867 publiceerde Karl Marx het eerste deel van zijn hoofdwerk, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Honderd jaar later verscheen bij De Haan in Bussum een Nederlandse vertaling van de hand van Isaac Lipschits. Die vertaling is nu in een door Hans Driessen geheel herziene editie door uitgeverij Boom…

cover small

Let’s talk about sex

Joost de Vries

Over The Pregnant Widow
van Martin Amis

In Martin Amis' The Pregnant Widow staat de oorlog tussen de seksen centraal. Waar de jaren veertig een uniek ‘We Decade’ waren, schrijft Amis, en de jaren vijftig en zestig onmiskenbare ‘He Decades’ en alle decennia sindsdien ‘Me Decades’, waren de jaren zeventig het enige ‘She Decade.’ Maar wat is…

cover small

De roman als culinaire specialiteit

Clemens Arts

Over De graaf van Montecristo
van Alexandre (père) Dumas

Vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw begonnen de kranten grote aantallen nieuwe lezers te trekken doordat ze dankzij nieuwe reclame-inkomsten de abonnementskosten drastisch konden verlagen. Daarnaast verschafte het nieuwe genre van de feuilleton de pers een middel om die nieuwe lezers ook voor langere tijd aan zich te…

cover small

Sisyfus’ kiezel

Huub Beurskens

Over Pierre Kemp, een leven
van Wiel Kusters

Het is haast onvoorstelbaar dat Wiel Kusters’ beschrijving van Pierre Kemps leven tot een boek van bijna 750 bladzijden heeft geleid, wanneer je bedenkt dat er vrijwel geen andere dichter van klasse bestaat die zo weinig heeft meegemaakt wat betreft reizen, het verkeren in artistieke of anderszins als interessant geldende…

cover small

De ondraaglijke lichtheid van de politiek

Dirk De Schutter

Over Het land is moe: Verhandeling over onze ontevredenheid
van Tony Judt

Weinig boeken grijpen je zo onmiddellijk naar de keel als Het land is moe van Tony Judt, weinig boeken geven op een dergelijke onmiskenbare manier al in de openingsparagraaf uiting aan een zin voor urgentie. Volgens Judt wacht ons een reusachtige, maar geen onmogelijke opdracht: we moeten de politiek opnieuw…

cover small

De gereedschapskist van de vakman

Bertram Mourits

Over Danny
van Herman Brusselmans

Danny van Herman Brusselmans is een bundeling van drie romans. Dat gebeurt in het geval van Brusselmans regelmatig. Ook het schrijven over een schrijver is bepaald geen noviteit; meestal draagt die de naam ‘Herman Brusselmans’, maar in deze gevallen hebben we te maken met ‘Danny Muggepuut’. Brusselmans keert de literatuur…

cover small

Verlangen naar Acedia

Gaston Franssen

Over Terrein
van Erik Lindner

Erik Lindner bouwt onverstoorbaar voort aan een oeuvre vol kale observaties en oefeningen in terughoudendheid. Vanaf Tafel (2004) gaat Lindner steeds afstandelijker en minder ‘literair’ schrijven en met Terrein, zijn nieuwste gedichtenbundel, gaat Lindner door op de weg die hij is ingeslagen: het is een zeer ingehouden, minimalistische bundel. Dichten…

cover small

De schijn en de mens

Joris Note

Over De andere kant
van José Saramago

José Saramago’s romans hebben iets te zeggen, maar heeft hij ook buiten zijn romans iets te zeggen? De andere kant, een bundeling van 119 stukjes die hij op zijn blog publiceerde tot maart 2009, geeft ons de gelegenheid om dat na te gaan. Ondanks de hartstocht om achter de schijn…

cover small

Hoe de woorden (zo’n beetje) werken

Matthijs de Ridder

Over De woorden van Wilders en hoe ze werken
van Jan Kuitenbrouwer

Wat als het niet de gulle redenaar is die het retorische talent blijkt te bezitten, maar de ontevreden demagoog? Wat als Geert Wilders dé taalvirtuoos van het moment blijkt te zijn? Dan probeert men die taal te ontleden. Dat is althans wat taalcriticus Jan Kuitenbrouwer heeft gedaan in zijn boekje…

cover small

Een kwast in legerpak

Sven Vitse

Over De heldeninspecteur
van Atte Jongstra

Atte Jongstra verkeert al enkele jaren in bloedvorm. Dat demonstreerde hij in De avonturen van Henry II Fix (2007) en in Klinkende ikken (2008), twee hoogtepunten in zijn omvangrijke oeuvre. Jongstra combineert in deze boeken op unieke wijze verteltalent, humor en een bizarre encyclopedische kennis. He makes it look easy,…

cover small

Wij, nuchtere mensen

Sander Bax

Over Verzameld werk 3 en 4
van Karel van het Reve

Welk lot wacht het oeuvre van Karel van het Reve? Dat hangt natuurlijk ook af van de relevantie die het vandaag de dag nog heeft. Wil het werk van een essayist na dertig jaar nog leesbaar zijn, dan moet de essayist ons ook nu nog prikkelen door de originaliteit en…

cover small

Stuwend schrift

Hans Groenewegen

Over zet af en zweef
van Hélène Gelèns

Er zijn veel overeenkomsten tussen Hélène Gelèns' tweede bundel, zet af en zweef en haar debuut niet beginnen bij het hoofd. Dat doet vermoeden dat de tweede bundel een weloverwogen voortzetting is van een uitgewogen eersteling. Allebei de bundels tellen vier afdelingen. Beide bevatten het motief van het rennen, er…

Pagina 29 van de 32 
« Eerste  <  27 28 29 30 31 >  Laatste »