cover small

Lees dit

Sven Vitse

Over Lees dat en herlees dat. Een keuze uit het beschouwend werk van Rein Bloem
van Rein Bloem

Lees dat en herlees dat, de onlangs verschenen bloemlezing uit het essayistische en kritische werk van Rein Bloem, bereikt precies datgene waartoe de titel uitnodigt: het boek zet zijn lezer aan tot lezen en herlezen. Ook van zichzelf, maar vooral van de teksten die erin behandeld worden. Bloem is een…

cover small

De Volder in stukken

Erwin Jans

Over De Volder in stukken
van Eric De Volder

Theatermaker Eric De Volder (1946-2010) is op 28 november onverwacht overleden, op een ogenblik dat zijn carrière door de samenwerking met het NTGent wellicht een nieuwe fase zou ingaan. Hij is wel eens Vlaanderens best bewaarde theatergeheim genoemd. Zoals in iedere overdrijving zit ook hier een stuk waarheid in.

cover small

Hoe heet dat blauwe bloempje met die ontroerende naam ook alweer?

Gie van den Berghe

Over Vergeetboek
van Douwe Draaisma

Met zijn Vergeetboek vervolledigt Douwe Draaisma (1953), hoogleraar geschiedenis van de psychologie, zijn prachtige onderzoek naar onze omgang met en opvattingen over het geheugen. Een goed boek maakt ook nieuwsgierig en Vergeetboek doet naar meer verlangen. Of is er een andere reden waarom de lezer na afloop toch met een…

cover small

Een venster voor Café Mondial

Gijsbert Pols

Over Tauben fliegen auf
van Melinda Nadj Abonji

Het lezen van Tauben fliegen auf van Melinda Nadj Abonji is een bevrijdende ervaring, omdat de roman ontsnappingsmogelijkheden biedt aan een onvruchtbaar discours over ‘cultuur’, over ‘identiteit’, over ‘integratie’, over ‘allochtonen en ‘autochtonen’, over ‘herkomst’ en ‘afkomst’ en ‘wortels’. Wat betekenen die woorden immers nog in een geglobaliseerde wereld? In…

cover small

Van kannibalisme gesproken

Cin Windey

Over De maagd Marino
van Yves Petry

Petry herleidt in zijn nieuwste roman, De maagd Marino de zin en waarde van literatuur naar een absoluut nulpunt en ontmant daarmee zijn eigen roman, beneemt hem het leven, peuzelt hem op. Misschien is het een overgangsroman, waarin Petry nog in allerlei richtingen zoekt naar een eigen stem. Ook mogelijk…

cover small

De grote glimmende kiosk

Samuel Vriezen

Over De eeuwige terugkeer van het fascisme
van Rob Riemen

‘Geert Wilders is een fascist!’ Mogen we dat nu eindelijk gewoon zeggen? Dat is wel wat Rob Riemen, humanistisch filosoof, oprichter van het Nexus Instituut, en auteur van de bescheiden bestseller Adel van de Geest - een vergeten ideaal, beweert in De eeuwige terugkeer van het fascisme.

cover small

Spaanse Nederlanden

Joris Note

Over De dichter is een kleine God. De 150 mooiste gedichten uit het Spaans
van Barber van de Pol en Maarten Steenmeijer

De dichter is een kleine God is niet volmaakt, terwijl het dat misschien wel had kunnen zijn. Maar het biedt kwaliteit genoeg, en biedt aan eenieder de kans om in contact te komen met een groot aantal dichters en gedichten uit een taalgebied waarvan we vaak alleen de supersterren kennen.…

cover small

Een wankele Icarus

Johan Sonnenschein

Over Portret van een onaangepaste
van Bernard Wesseling

Bernard Wesseling schetst in Portret van een onaangepaste het leven van een late tiener. Maar waar Wesseling zich in zijn debuut nergens distantieerde van zijn jeugdige ikverteller, thematiseert hij in zijn opvolger de afstand tussen de ‘betweter van nu’ die het verhaal optekent, en de ‘treurling van toen’ op wie…

cover small

Van revolutie tot monkellachje

Hans Demeyer

Over Clausewitz
van Joost de Vries

In tijden waarin artistieke festivals en hoogleraren pogen het maatschappelijk belang van de kunsten te onderstrepen, schrijft Joost de Vries met zijn debuutroman Clausewitz een ambiteus boek over de relatie tussen kunst en oorlog. Hij bekijkt het thema vanuit een historisch perspectief waarin hij modernisme en postmodernisme zowel na als…

cover small

Brokstukken van alfabetten

Gaston Franssen

Over Onder de bladerkronen
van H. H. Ter Balkt

In zijn nieuwste bundel, Onder de bladerkronen, lijkt H. H. Ter Balkt echter een andere toon aan te slaan. De gedichten zijn melancholischer, soms zelfs op het defaitistische af. De dichter slaagt er niet in de fragmenten te verenigen tot een eenheid die redding zal brengen. De mythische oerstaat blijft…

cover small

De dingen lopen zoals ze lopen moeten

Willem van Zadelhoff

Over Vliegtijd
van Els Moors

Met haar recent verschenen verhalenbundel Vliegtijd laat Els Moors zien dat ze er niet alleen als dichter, maar ook als prozaïst mag wezen. Haar kracht is niet het verzinnen van absurdistische situaties, maar de absurdistische blik waarmee ze de werkelijkheid bekijkt.

cover small

Oorlogje spelen

Barber van de Pol

Over Het Derde Rijk
van Roberto Bolaño

Roberto Bolaño was nog jong toen hij Het Derde Rijk voltooide. Een echt grote roman kan ik het niet vinden. 2666 schreef hij aan het eind van zijn leven. Dat is een boek waarvan je er niet veel hebt. Hoe kwam hij aan het eind van zijn leven zo goed?

cover small cover small

Profeten van de groei (2)

Daniël Rovers

Over De prooi
van Jeroen Smit

Over Nina
van Eric Smit

Ondanks al hun verdiensten, doen de biografiën van bedrijfsfalen van Smit, Depuydt, Van der Boon en Van der Marel en (opnieuw) Smit, verlangen naar meer. Verslaggeving aangevuld met analyse én oordeel. Ik zou zo’n boek, waarin de achtergrond van al dat bedrijfsfalen wordt toegelicht, graag lezen. Tweede deel van 'Profeten…

cover small cover small

Profeten van de groei (1)

Daniël Rovers

Over De Kloof
van Piet Depuydt

Over De vastgoedfraude
van Vasco van der Boon en Gerben van der Marel

De recente verkoopcijfers van boeken als De kloof van Piet De Puydt, Nina van Eric Smit, De vastgoedfraude van Vasco van der Boon en Gerben van Marel en Het Drama Ahold en De Prooi van Jeroen Smit, zou kunnen worden toegeschreven aan een onbehagen over het geld = succesdenken. Dit…

cover small

Oppervlaktespanning

Matthijs de Ridder

Over Dieperik
van Leo Pleysier

In zijn vroegere werk heeft Leo Pleysier alleszins laten zien dat hij met minimale middelen een maximaal effect wist te sorteren. De volle betekenis van zijn boeken wordt vaak pas duidelijk na een paar dagen herkauwen of geeft zich slechts prijs in samenhang met de rest van het oeuvre. Op…

cover small

De patstelling voorbij

Frank Keizer

Over Menens
van Marc Reugebrink

Het verlangen om voorbij de postmoderne twijfel te komen is een constante in het werk van Marc Reugebrink. Zijn we werkelijk gedoemd 'halverwege niets en niets', tussen vrijblijvende twijfel en absolute zekerheid, te blijven steken? Wat ligt er voorbij het halfweg?

cover small

Stollend beton

Rokus Hofstede

Over La Carte et le territoire
van Michel Houellebecq

Een eenduidige moraal, tendens of boodschap valt uit La Carte et le territoire, de nieuwste roman van Michel Houllebecq, niet te distilleren. Dit zou kunnen verklaren waarom de critici er tot nog toe zo weinig zinnigs over hebben gezegd. Wat wel gezegd kan worden is dat La Carte et le…

cover small

Een antiheroïsche mensengeschiedenis

Erwin Jans

Over De poort van de zon
van Elias Khoury

Hoe vertel je het verhaal van het Palestijnse volk? Dat is een vraag die niet alleen politieke, maar ook literaire dimensies en consequenties heeft. In Poort van de zon combineert Elias Khoury op een indrukwekkende wijze de Arabische verteltraditie met de eisen van de moderne romankunst.

cover small

Naar een dorre tak

Christophe Van Gerrewey

Over Freedom
van Jonathan Franzen

Niets is over het hoofd gezien om Freedom van Jonathan Franzen tot een succes te maken. Al sinds een maand voor het verschijnen van het boek, is het erin geslaagd elke week de literaire actualiteit te halen. Het merkwaardige is dat al die informatie niets met het boek zelf te…

cover small

Apollinische barok

Huub Beurskens

Over Een snik tot glimlach omgelogen
van Simon Vestdijk

Een snik tot glimlach omgelogen, de selectie die T. van Deel uit het poëtisch werk van Simon Vestdijk maakte, is een bundel waar je lang mee kunt doen. Maar je voelt dat Van Deel, indien hij de ruimte had gekregen, de uitgave met gemak twee, drie of vier keer zo…

cover small

Bevrijd van de bevrijding

Jeroen van Rooij

Over Om vijf uur in de middag
van Remco Campert

Van een 81-jarige auteur zou je mogen verwachten dat hij weet wat literatuur vermag. Toch lijkt het erop dat Remco Campert in zijn nieuwe verhalenbundel, Om vijf uur in de middag, juist de twijfel over die kwestie tot hoofdonderwerp gemaakt heeft.

cover small

‘Ach, zat hij nog maar in de buik’

Gijsbert Pols

Over Ik kom je halen als het zomer is
van Hans Münstermann

De werkelijkheid die Hans Münstermann oproept in Ik kom je halen als het zomer is bevestigt bedenkelijke neigingen die in de huidige culturele mainstream actueel zijn: gemakzucht, oppervlakkigheid, ideologisch simplisme en de ‘Rückzug ins Private’. Mijn kritiek is niet dat die tendensen gereproduceerd worden. Het probleem is dat Münstermann ze…

cover small

Zelf bruid worden

Cin Windey

Over De bruid van Marcel Duchamp
van K. Schippers

Met De bruid van Marcel Duchamp brengt K. Schippers vooral zijn eigen verknochtheid aan Duchamps persoon in kaart. Vanuit Schippers' standpunt (en oeuvre) is dit boek een bijzonder significant moment: het is Schippers' opvallendste poging om zelf de bruid van Duchamp te worden. Maar waarom moet de lezer precies alle…

cover small

Het knagen van het konijn in mijn hoofd

Matthijs de Ridder

Over Het konijn op de maan
van Paul Mennes

Met Het konijn op de maan voegt Mennes een weinig optimistisch boek toe aan zijn toch al niet erg opgewekte oeuvre. Maar tegelijkertijd maakt hij ook een van zijn meest aandoenlijke en effectieve outcasts onschadelijk. Ging er in zijn vorige roman Kamermuziek nog een aangenaam soort subversie uit van Sam…

cover small

Het schrille spijkerbed van de taal

Samuel Vriezen

Over zelf worden
van Henk van der Waal

Het werk van Henk van der Waal lees ik meestal met een merkwaardig mengsel van bewondering en verwarring. Zijn taal heeft tegelijk iets meeslepends en iets stroefs: uitgebreide volzinnen met complexe syntactische constructies die lezen als een labyrint; gedichten met complexe, zichzelf vele malen in de staart bijtende gedachtekronkels.

cover small

Onzichtbare aanwezigheid

Matthijs de Ridder

Over De laatste liefde van mijn moeder
van Dimitri Verhulst

Na Dimitri Verhulsts De helaasheid der dingen (2006) verwachtte iedereen nog een roman vol slapstick en hilariteit, geschreven in een barokke stijl die drijft op bravoure. Met zijn nieuwste roman probeert Verhulst opnieuw los te komen van zijn succesvolste boek. De laatste liefde van mijn moeder is een kritisch tijdsbeeld…

cover small cover small

Sjacheren met Shakespeare

Frank Albers

Over Double Falsehood or The…
van Brean Hammond (ed)

Over Contested Will. Who Wrote…
van James Shapiro

Het was even schrikken toen The Arden Shakespeare in het voorjaar een nieuw Shakespearestuk uitbracht. De Arden die een stuk aan het toneeloeuvre van Shakespeare toevoegt, dat is alsof je in een nieuwe bijbeleditie plots een extra evangelie zou aantreffen. Maar is deze uitbreiding van de Shakespearecanon wel verantwoord? Of…

cover small

Van kippen en mensen

Joris Note

Over In het begin was er niemand
van Mineke Schipper

Mineke Schipper verdient lof en dank voor de beeldenrijkdom die ze in In het begin was er niemand, haar nieuwe werk over de oorsprong van de mens, toegankelijk maakt. Doorgaans vertelt Mineke Schipper de verhalen aantrekkelijk, maar vooral in de commentaarpassages toont ze zich niet echt een stijlvirtuoos. Ik heb…

Pagina 29 van de 33 
« Eerste  <  27 28 29 30 31 >  Laatste »