cover small

Bittersweet Symphony

Steven Stroobants

Over Donderhart
van Thomas Blondeau

Thomas Blondeau’s tweede boek Donderhart vertelt in een heldere en kernachtige stijl over de turbulente liefdesperikelen van de jonge dertiger en ambitieuze journalist Max Gosset. Op het moment van de terroristische aanslagen op 7 juli 2005 bevindt Max zich in Londen. De dramatische gebeurtenissen worden op de achtergrond gedrongen door…

cover small

Het verlangen om taal te worden

Erwin Jans

Over Dagboek ’68-’69
van Daniël Robberechts

Het is opmerkelijk, dat de aandacht voor Daniël Robberechts (1937-1992), een van de merkwaardigste Vlaamse schrijvers niet groter is. Vlaanderen maar weinig schrijvers telt die zo consequent hun levensdoel hebben gemaakt van het onderzoek naar de voorwaarden van het moderne schrijven. Uitgeverij het balanseer brengt met de…

cover small

Hoe groot is de voorspoed?

Jeroen van Rooij

Over Lastmens
van Elke Geurts

Elke Geurts heeft de drie verhalen uit Lastmens, haar tweede verhalenbundel, zo universeel mogelijk heeft willen maken. Zowel in het centrum als aan de periferie van de maatschappij, hebben haar vrouwelijke personages het niet alleen moeilijk met de mannen om zich heen, ze zitten toch vooral met zichzelf in de…

cover small

Gevoelige eruditie

Sarah Posman

Over The Shaking Woman
van Siri Hustvedt

In The Shaking Woman or a History of My Nerves gaat de Amerikaanse auteur Siri Hustvedt op zoek naar een verklaring voor een aandoening die haar treft sinds de dood van haar vader: een niet te controleren beven van haar lichaam, alleen haar hoofd trilt niet. Omdat Hustvedt ervan overtuigd…

cover small

Van schaap tot wolf – en de vogels erboven. Levenslessen van Mark Boog

Bertram Mourits

Over Er moet sprake zijn van een misverstand
van Mark Boog

Het zijn geen fabeltjes, die Mark Boog vertelt in zijn nieuwe bundel Er moet sprake zijn van een misverstand, maar in veel gedichten komen dieren voor. Soms houden die de lezer wel degelijk een spiegel voor. Het openingsgedicht dwingt je meteen tot een keuze, ‘Mij, schaap’: gaat dat over de…

cover small

Poëtisch proza

Marc Reugebrink

Over Huis van de aanrakingen
van Peter Verhelst

‘Wat is thuis? Een verhaal met een begin, een midden en op het eind de laatste droom waar we ooit willen aanmeren. Dát is thuis,’ zo staat er ergens in Huis van de aanrakingen, de nieuwe roman van Peter Verhelst te lezen. Als dat thuis is, dan komt er in…

cover small

‘Met goudverf waarin gestolten drakebloed opgelost’

Han van der Vegt

Over Germania, een canto
van Jacques Hamelink

Het is verleidelijk te veronderstellen dat uit dikke poëziebundels een grotere ambitie spreekt, dat deze poëzie meer wil zeggen en misschien ook wel meer wil zijn. Dat gaat in elk geval op voor Germania, een canto, de nieuwste bundel van Jacques Hamelink. De strakke compositie van deze bundel van bijna…

cover small

Champagne in een schedel

Patrick Bassant

Over Langs duistere wegen
van David B.

Langs duistere wegen van de Franse scenarist en tekenaar David B. speelt zich af in de protofascistische, protoanarchistische, dada-utopische ministaat Fiume (het huidige Rijeka in Kroatië). Fiume was een Italiaanse havenstad die na de Eerste Wereldoorlog door de geallieerden aan Joegoslavië werd gegeven, ondanks een bijna uitsluitend Italiaanse bevolking. Een…

cover small

Een grandioze mislukking

Laurens Ham

Over Zichtbare stem
van Renaat Ramon

Met Zichtbare stem, de nieuwe visuele poëziebundel van Renaat Ramon, is iets vreemds aan de hand. De titel lijkt te willen zeggen: dit is opnieuw een dichtbundel waarin beeld en geluid elkaar raken. Maar wie de ‘teksten’ leest, ontdekt dat ze juist onuitspreekbaar zijn. In zijn visuele bundels probeert Ramon…

cover small

‘Kom eens huilen bij een goed lied’

Carl De Strycker

Over Brommerdagen
van Jan Baeke

Brommerdagen van Jan Baeke is een harde bundel: melancholie, pijn, psychische stoornissen, godsdienstfanatisme, haat, moord, zelfmoord, het zijn allesbehalve liefelijke of poëtische gevoelens die de dichter hier thematiseert. En toch resulteert dat in prachtige gedichten. Temidden van de lelijke wereld die hij oproept, plaatst Baeke een aantal schitterende metaforen.

cover small

Een Holocaustzieke maatschappij

Gie van den Berghe

Over De Holocaust is voorbij. Afrekenen met Hitlers erfenis
van Avraham Burg

De staat Israël is volgens Avraham Burg in De Holocaust is voorbij aan een wedergeboorte toe. Het land moet zich bevrijden van dit tot nationaal trauma gepromoveerde verleden, ophouden het voor alles en nog wat als rechtvaardiging te gebruiken. Hitler eindelijk verslaan. Dan kan de Joodse staat worden waarvoor hij…

cover small

De onbruikbaarheid van het verstand

Gaston Franssen

Over Stof dat als een meisje
van Toon Tellegen

Toon Tellegen schrijft gedichten die tegelijkertijd simpel en complex zijn. Hij bouwt in elke bundel een herkenbare wereld op van eenvoudige motieven, vaste personages en terugkerende structuren. In Tellegens nieuwste bundel, Stof dat als een meisje, wordt tot op zekere hoogte hetzelfde procédé toegepast. In elk gedicht ontmoeten een man…

cover small

Zoveel meer dan biografietjes

Carl De Strycker

Over Elf
van Daniël Rovers

Daniël Rovers, bekend als essayschrijver, portretteert in zijn prozadebuut Elf elf mensenlevens in evenveel verhalen die losjes bij elkaar gehouden worden door de setting: Brussel. Elf is een bijzonder amusant en intelligent boek. Op het eerste gezicht is het een verzameling knotsgekke avonturen van een stel dertigers en veertigers in…

cover small

Leeuwerikspiegel

Cin Windey

Over De sneeuwslaper
van Marlene van Niekerk

Marlene van Niekerks meest recente werk De sneeuwslaper, slaagt erin alle omlijnde genretyperingen achter zich te laten. De meermaals bekroonde auteur schreef met De sneeuwslaper zowel een ingenieuze roman-in-verhalen en een geëngageerde apologie van de literatuur als een poëticale handleiding bij haar werk. Dat klinkt als een ambitieuze onderneming voor…

cover small

Laattijdigheid

Christophe Van Gerrewey

Over Point Omega
van Don DeLillo

Met zijn nieuwe roman Point Omega plaatst Don DeLillo één groot vraagteken bij de definiëring van zijn oeuvre als structuralistische cultuurkritiek. En tegelijkertijd vraag hij zich af – wat eigenlijk dezelfde vraag is – of de wereld inderdaad wel op die manier bekeken kan of moet worden: als één groot…

cover small

Wat dan overblijft

Ton van 't Hof

Over De tweede ruimte. Over poëzie
van Bernlef

In De tweede ruimte bundelde Bernlef zijn essays en kronieken over vertaalde poëzie die voor het grootste deel de afgelopen decennia verschenen in het inmiddels ter ziele gegane tijdschrift Raster. Op enkele uitzonderingen na zijn de poëticale opvattingen van de besproken dichters verwant aan die van Bernlef: gedichten zijn ook…

cover small

De geledingen van de duisternis

Hans Groenewegen

Over De schuur in
van Marije Langelaar

Marije Langelaars tweede bundel, De schuur in, schokt me. Dat komt onder andere omdat hij verschillende gradaties van geweld in de gangbare relaties tussen mannen en vrouwen en tussen ouders en kinderen in taal ervaarbaar maakt. Langelaar brengt in beknopte zinnen en ellipsen woorden samen die bij elkaar betekenissen activeren…

cover small

Een gepassioneerd bewustzijn

Erwin Jans

Over Kebang!
van Jan Lauwers

Onder de titel Kebang! brengt theatermaker Jan Lauwers, oprichter van Needcompany twee trilogieën, twee monologen, twee eenakters en een verhaal samen. Is het toeval dat de titel die Lauwers aan zijn verzameling teksten meegaf verwijst naar een harde slag, een ontploffing, een catastrofe? Het ontbreekt niet aan catastrofes in het…

cover small

Bidden en bijten

Peter van Lier

Over ¡Mondo Manga!
van Nick J. Swarth

Het is raadzaam om ¡Mondo Manga! van Nick J. Swarth niet op de nuchtere maag te lezen. De gedichten trekken je een wereld van seks en agressie in. Van nature behoor ik niet tot het gewillige lezerspubliek van deze bundel. Toch heb ik hem niet terzijde geschoven en wel degelijk…

cover small

Marietje leert lezen

Bertram Mourits

Over Alle poëzie dateert van vandaag
van Charles Ducal

Hoe bekend het betoog ook klinkt,Alle poëzie dateert van vandaag, het Gedichtendagessay van Charles Ducal, is daarom bepaald niet minder goed. Ja, Ducal bewandelt begane paden, ja hij is belerend, maar je gelooft hem bij alles wat hij beweert, en vooral: hij pretendeert ook helemaal niet het wiel opnieuw uit…

cover small

Te veel woorden, te weinig zin

Fabian Stolk

Over Woudman
van René Huigen

Een verhaal dat weinig voorstelt, of een verhaal dat voor een verpozing zoekende lezer te ingewikkeld is om interessant te zijn, kan toch uitermate boeiend en onderhoudend zijn wanneer het met brille geschreven is. Ik geef het werk van Brakman en Jongstra als voorbeeld. René Huigens Woudman lijkt daarbij te…

cover small

Nietzsche in een handomdraai

Cin Windey

Over Omwentelingen
van Mark Z. Danielewski

Dat Omwentelingen van Mark Z. Danielewski bijna meer een designobject dan een roman is, kan de indruk wekken dat de inhoud wordt overschaduwd door de (overigens wel zeer knappe) vormgeving. Tegelijk wordt de ijzeren logica van het wisselende kleurgebruik en letterformaat, de bladspiegelindeling en de roterende paginanummers dan weer zo…

cover small

Vanuit de duisternis

Peter van Lier

Over Een uil in de zon
van Hans Dekkers

Hans Dekkers schrijft onmodieuze poëzie, gedichten die ook in andere tijden geschreven hadden kunnen zijn. In 2006 verscheen Banjoman en begin 2010 komt Een uil in de zon uit. Gedichten die aan de Metamorfosen van Ovidius herinneren door hun ongrijpbare verloop en de klassiek aandoende stijl, maar ook aan de…

cover small

Langzaam leren vliegen

Samuel Vriezen

Over Vederbeds Lumière
van Lucas Hüsgen

Alles vloeit en stroomt in Lucas Hüsgens Vederbeds Lumière. Onderwerpen, beelden, woordgroepen en taalregisters plaatst hij zelden scherp in contrast. Een modulerende continuïteit interesseert hem meer dan de schok van een harde cut, en het rijke palet van tonen dat de dichter gebruikt versmelt tot één lyrische stroom. Hüsgen hoopt…

cover small

Een behulpzame zeeman in dienst van God

Geert Buelens

Over Zeitoun
van Dave Eggers

Het lezen van Zeitoun van Dave Eggers is een niet-alledaagse ervaring. Orkaan Katrina is in aantocht en de uit Syrië geïmmigreerde, voorbeeldig geïntegreerde en zonder meer maatschappelijk geslaagde aannemer Adulrahman Zeitoun besluit om in New Orleans achter te blijven. Wanneer de dijken het begeven en de stad onder water loopt,…

cover small

Het woeden van de vrijheid

Han van der Vegt

Over gemraad slasser d.d.t.
van Robert Anker

Achterop Robert Ankers nieuwe bundel, gemraad slasser d.d.t., staat dat we hier met een ‘in taal en thematiek geheel nieuwe Anker’ van doen hebben, die ‘onrust’ zal opwekken. Dat kun je rustig serieus nemen. Ik ken Anker in elk geval niet op deze manier. De sprekers gaan bruut tekeer, ze…

Pagina 30 van de 32 
« Eerste  <  28 29 30 31 32 >