missie

De Reactor wil de kwaliteitsvolle literaire kritiek in ons taalgebied een nieuwe impuls geven voor een breed publiek van geïnteresseerde lezers die vaak hun gading niet meer vinden in de kolommen van kranten en weekbladen.

Het project is een initiatief van een aantal makers van literaire tijdschriften* maar is zelf een platform: De Reactor geeft het woord aan Vlaamse en Nederlandse critici van verschillende generaties, met verschillende expertises en met verschillende opvattingen over literatuur en kritiek. Ongevraagde bijdragen zijn welkom op .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) en worden door de redactie beoordeeld.

De discussie over de vooronderstellingen en de praktijk van de kritiek krijgt eveneens een forum op De Reactor. Lezers en collega-critici kunnen reageren op recensies en op bijdragen in de rubriek De laatste stelling. Daarnaast verzamelen we in de rubriek Teksten over kritiek oude en recente opstellen, artikelen en knipsels over literatuurkritiek. Op die manier willen we diverse standpunten en inzichten documenteren, ter inspiratie voor verdere praktijk en reflectie.

De Reactor richt zich vooral op Nederlandstalige literatuur voor volwassenen (zowel fictie als non-fictie en poëzie), literatuurbeschouwing en vertalingen. Incidenteel verschijnt er een recensie van anderstalig werk waarvan verwacht mag worden dat er op korte termijn een vertaling verschijnt. Ook heruitgaven van klassieke teksten en verzamelde werken komen aan bod. Ten slotte wil De Reactor geregeld aandacht besteden aan theaterteksten en graphic novels, die maar weinig aandacht krijgen in de reguliere media. Anders dan in de kranten en weekbladen, speelt de actualiteitswaarde van de besproken publicaties en de naamsbekendheid van de auteurs een minder grote rol.

De Reactor kwam mede tot stand dankzij de financiële steun van de Nederlandse Taalunie, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en Stichting Lira.

* Het initiatief voor De Reactor werd genomen door redacteuren van de literaire tijdschriften nY, DW B en door medewerkers van het ter ziele gegane Raster en het eveneens opgeheven Parmentier.