Marleen Bongers-Dek

Bookmark and Share

Marleen Bongers-Dek studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Kort na haar afstuderen, behaalde ze haar tweede master aan diezelfde universiteit die haar de bevoegdheid verleende om les te geven in het voortgezet onderwijs. Inmiddels geeft ze sinds 9 jaar les aan de hoogste klassen havo en vwo. Sinds 2012 is ze eindredacteur van DW B.