Bestuur

Het bestuur van De Reactor is eindverantwoordelijk voor de financiële en organisatorische kant van de vzw. Daartoe coördineren de leden niet alleen subsidieaanvragen, maar zijn ze veelal ook aanspreekpunt bij bepaalde financiële of inhoudelijke partners. Het bestuur initieert soms ook nieuwe samenwerkingen en is daarnaast intensief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Literatuurkritiek. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden: Lenny Vos, Yarrid Dhooghe, Geert Vandermeersche, Miriam Piters en Silke Currinckx.

Lenny Vos

Lenny Vos werkt als beleidsmedewerker aan de Universiteit Leiden. Ze studeerde Geschiedenis en Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2008 promoveerde ze aan de Rijksuniversiteit Groningen op de dissertatie getiteld Uitzondering op de regel. De positie van vrouwelijke auteurs in het naoorlogse Nederlandse literaire veld. Ze is een fervent lezer van Nederlandse en Engelse fictie en historische non-fictie.

Yarrid Dhooghe

Yarrid Dhooghe is marketeer bij Standaard Uitgeverij. Hij heeft masterdiploma’s in Cultuurmanagement (Universiteit Antwerpen) en Musicologie (KU Leuven). In zijn vrije tijd organiseert hij culturele en literaire activiteiten, speelt hij piano en leest hij zowat alles.

Geert Vandermeersche

geert Vandermeersch

Geert Vandermeersche werkt als professor kunst- en cultuureducatie aan de VUB en als gastprofessor aan de UGent. Hij geeft les aan agogen en leraren-in-opleiding over het belang van verhalen, culturele studies en kunst in het onderwijs en daarbuiten. Daarnaast bestudeert hij het werk van de onderwijsfilosoof Maxine Greene en de transformaties in het literaire en culturele veld onder invloed van digitalisering.

Miriam Piters

Miriam Piters studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Daar voltooide ze ook de eerstegraads lerarenopleiding. Met veel plezier is ze sindsdien docente: aan de universiteit van Antwerpen, bij diverse middelbare scholen en vanaf februari ’24 bij de Hogeschool Rotterdam. Naast haar baan schrijft ze literaire kritieken voor Tzum, had ze een boekenrubriek bij De Nieuws BV en zat ze de afgelopen jaren in diverse jury’s: het Beste Boek voor Jongeren, de ANV Debutantenprijs en de Boekenbon Literatuurprijs.

Silke Currinckx

Silke Currinckx werkt als assistent-uitgever bij Standaard Uitgeverij. Ze studeerde filosofie en literatuur aan de KU Leuven, met een specialisatie in feministische literatuur en existentialistische filosofie.

Naast het bestuur kent De Reactor een redactie een en grote groep critici.