Bestuur

Marleen Bongers-Dek

Marleen Bongers-Dek studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Kort na haar afstuderen, behaalde ze haar tweede master aan diezelfde universiteit die haar de bevoegdheid verleende om les te geven in het voortgezet onderwijs. Inmiddels geeft ze sinds 2007 les aan de hoogste klassen havo en vwo. Van 2012 tot en met 2017 was ze eindredacteur van DW B.

Marleen Bongers-Dek

Laurens Ham

Laurens Ham is docent-onderzoeker Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, essayist en dichter. Hij schreef de studie Door Prometheus geboeid (2015) en de dichtbundel Mijn grote schuld (2017), en editeerde daarnaast twee boeken van Sybren Polet (De noodzaak van het overbodige uit 2014 en Zijnsvariaties. Verbovelden uit 2018, de laatste samen met Elice de Gier). Als eerste staat nu een geschiedenis van protestliedjes in Nederland op stapel.

Sarah Posman

Sarah Posman is leerkracht. Ze werkt aan een boek over Gertrude Stein. Af en toe maakt ze een vertaling of schrijft ze een recensie of essay.

Geert Vandermeersche

Geert Vandermeersche werkt als professor kunst- en cultuureducatie aan de VUB en als gastprofessor aan de UGent. Hij geeft les aan agogen en leraren-in-opleiding over het belang van verhalen, culturele studies en kunst in het onderwijs en daarbuiten. Daarnaast bestudeert hij het werk van de onderwijsfilosoof Maxine Greene en de transformaties in het literaire en culturele veld onder invloed van digitalisering.