Bestuur

Het bestuur van De Reactor is eindverantwoordelijk voor de financiële en organisatorische kant van de vzw. Daartoe coördineren de leden niet alleen subsidieaanvragen, maar zijn ze veelal ook aanspreekpunt bij bepaalde financiële of inhoudelijke partners. Het bestuur initieert soms ook nieuwe samenwerkingen en is daarnaast intensief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Literatuurkritiek. Momenteel bestaat het bestuur uit zes leden.

 

Bestuursleden Lenny Vos en Max Urai met de redactie.  Foto: Florian Braakman, www.florianbraakman.nl

Marleen Bongers-Dek

Marleen Bongers-Dek studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Kort na haar afstuderen, behaalde ze haar tweede master aan diezelfde universiteit die haar de bevoegdheid verleende om les te geven in het voortgezet onderwijs. Inmiddels geeft ze sinds 2007 les aan de hoogste klassen havo en vwo. Van 2012 tot en met 2017 was ze eindredacteur van DW B.

Yarrid Dhooghe

Yarrid Dhooghe is marketeer bij Standaard Uitgeverij. Hij heeft masterdiploma’s in Cultuurmanagement (Universiteit Antwerpen) en Musicologie (KU Leuven). In zijn vrije tijd organiseert hij culturele en literaire activiteiten, speelt hij piano en leest hij zowat alles.

Geert Vandermeersche

geert Vandermeersch

Geert Vandermeersche werkt als professor kunst- en cultuureducatie aan de VUB en als gastprofessor aan de UGent. Hij geeft les aan agogen en leraren-in-opleiding over het belang van verhalen, culturele studies en kunst in het onderwijs en daarbuiten. Daarnaast bestudeert hij het werk van de onderwijsfilosoof Maxine Greene en de transformaties in het literaire en culturele veld onder invloed van digitalisering.

Piet Devos

Piet Devos (Kortrijk, 1983) is schrijver en disability-onderzoeker. Na de vertaalopleiding Frans-Spaans in Antwerpen en een onderzoeksmaster Literatuurwetenschap in Leiden te hebben gevolgd promoveerde Piet in 2013 in Groningen op een proefschrift over zintuiglijke waarneming in poëzie. Gedurende een postdoc in Montréal legde hij zich verder toe op Disability Studies, en dan in het bijzonder de esthetiek van het ‘onvolmaakte’ lichaam in kunst en literatuur. Zijn eigen blindheid vormt daarbij een kritische lens en inspiratiebron. Tegenwoordig werkt Piet als gastspreker en -docent, maar benut hij ook media als video en podcast. Zie voor meer informatie: https://pietdevos.be

Max Urai

Max Urai - De Reactor

Max Urai is schrijver, programmamaker en docent. Hij studeerde Theater,- Film- en Televisiewetenschappen in Utrecht en Creative Writing aan ArtEZ in Arnhem. Zijn speciale interesse is Nederlandstalige science-fiction; hij hoort het graag als je nog tips hebt.

Lenny Vos

Lenny Vos - De Reactor

Lenny Vos werkt als beleidsmedewerker aan de Universiteit Leiden. Ze studeerde Geschiedenis en Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2008 promoveerde ze aan de Rijksuniversiteit Groningen op de dissertatie getiteld Uitzondering op de regel. De positie van vrouwelijke auteurs in het naoorlogse Nederlandse literaire veld. Ze is een fervent lezer van Nederlandse en Engelse fictie en historische non-fictie.

Naast het bestuur kent De Reactor een redactie een en grote groep critici.