Bestuur

Het bestuur van De Reactor is eindverantwoordelijk voor de financiële en organisatorische kant van de vzw. Daartoe coördineren de leden niet alleen subsidieaanvragen, maar zijn ze veelal ook aanspreekpunt bij bepaalde financiële of inhoudelijke partners. Het bestuur initieert soms ook nieuwe samenwerkingen en is daarnaast intensief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Literatuurkritiek. Momenteel bestaat het bestuur uit zes leden.

Marleen Bongers-Dek

Marleen Bongers-Dek studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Kort na haar afstuderen, behaalde ze haar tweede master aan diezelfde universiteit die haar de bevoegdheid verleende om les te geven in het voortgezet onderwijs. Inmiddels geeft ze sinds 2007 les aan de hoogste klassen havo en vwo. Van 2012 tot en met 2017 was ze eindredacteur van DW B.

Yarrid Dhooghe

Yarrid Dhooghe is marketeer bij Standaard Uitgeverij. Hij heeft masterdiploma’s in Cultuurmanagement (Universiteit Antwerpen) en Musicologie (KU Leuven). In zijn vrije tijd organiseert hij culturele en literaire activiteiten, speelt hij piano en leest hij zowat alles.

Laurens Ham

Laurens Ham is docent-onderzoeker Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, essayist en dichter. Hij schreef de studie Door Prometheus geboeid (2015) en de dichtbundel Mijn grote schuld (2017), en editeerde daarnaast twee boeken van Sybren Polet (De noodzaak van het overbodige uit 2014 en Zijnsvariaties. Verbovelden uit 2018, de laatste samen met Elice de Gier). Als eerste staat nu een geschiedenis van protestliedjes in Nederland op stapel.

Sarah Posman

Sarah Posman is leerkracht. Ze werkt aan een boek over Gertrude Stein. Af en toe maakt ze een vertaling of schrijft ze een recensie of essay.

Geert Vandermeersche

Geert Vandermeersche werkt als professor kunst- en cultuureducatie aan de VUB en als gastprofessor aan de UGent. Hij geeft les aan agogen en leraren-in-opleiding over het belang van verhalen, culturele studies en kunst in het onderwijs en daarbuiten. Daarnaast bestudeert hij het werk van de onderwijsfilosoof Maxine Greene en de transformaties in het literaire en culturele veld onder invloed van digitalisering.

geert Vandermeersch

Piet Devos

Piet Devos (Kortrijk, 1983) is schrijver en disability-onderzoeker. Na de vertaalopleiding Frans-Spaans in Antwerpen en een onderzoeksmaster Literatuurwetenschap in Leiden te hebben gevolgd promoveerde Piet in 2013 in Groningen op een proefschrift over zintuiglijke waarneming in poëzie. Gedurende een postdoc in Montréal legde hij zich verder toe op Disability Studies, en dan in het bijzonder de esthetiek van het ‘onvolmaakte’ lichaam in kunst en literatuur. Zijn eigen blindheid vormt daarbij een kritische lens en inspiratiebron. Tegenwoordig werkt Piet als gastspreker en -docent, maar benut hij ook media als video en podcast. Zie voor meer informatie: https://pietdevos.be