Steun De Reactor

Terwijl de literatuurkritiek langzaam verdwijnt uit de papieren media, biedt De Reactor sinds 2009 een platform waarop diepgaande recensies en scherpzinnige essays de boventoon voeren. Dankzij structurele financiering van Literatuur Vlaanderen en incidentele subsidies van onder andere het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) is De Reactor een onafhankelijk en reclamevrij platform. Om die kwaliteit te blijven bieden, hebben we echter uw steun nodig. Elke bijdrage helpt ons om onafhankelijk te blijven, om onze critici naar behoren te vergoeden, en om nieuw kritisch talent een stem te geven.