Redactie

De redactie van De Reactor zet de inhoudelijke lijnen van het platform uit. De redactieleden begeleiden het publicatieproces van de recensies die op De Reactor verschijnen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor critici en lezers. Momenteel bestaat de redactie uit vijf leden.

Roos Brands

Roos Brands (1992) volgde een opleiding keramische vormgeving in Londen, waarna ze Engels en Literatuurwetenschap studeerde aan de Universiteit Utrecht. Tegenwoordig werkt ze als docent in het voortgezet onderwijs en schrijft ze (over) Nederlandstalige poëzie en experimentele fictie. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor het werk van Maurice Blanchot en voor de relatie tussen literatuur en (radicale) democratie.

Sarah Menu

Sarah Menu studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkt als redacteur voor de digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, een initiatief van het ADVN | archief voor nationale bewegingen.

Koen Van Baelen

Koen Van Baelen werkt als freelance redacteur voor diverse uitgeverijen en tijdschriften. Hij publiceerde onder meer in Yang, nY, Parmentier en Het kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945 en was medesamensteller van de verzamelde gedichten van Michel Bartosik.

Lucas van der Deijl

Lucas van der Deijl studeerde Nederlands en Geschiedenis in Utrecht en schrijft momenteel zijn proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam, over de vertaling en verspreiding van Descartes en Spinoza in het Nederlands tussen 1640 en 1720. Daarnaast is hij als redacteur en ontwikkelaar verbonden aan LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school.

Kila van der Starre

Kila van der Starre rondde in 2021 aan de Universiteit Utrecht het proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie af. Ze richtte bovendien de crowdsourcingwebsite Straatpoezie.nl op en publiceerde het onderzoeksrapport Poëzie in Nederland. Daarnaast stelde ze samen met Jeroen Dera en Sarah Posman de essaybundel Dichters van het nieuwe millennium samen en maakte ze met Babette Zijlstra het poëzie-doe-boek 24 uur in het licht van Kila&Babsie in de reeks woorden temmen.