Redactie

De redactie van De Reactor zet de inhoudelijke lijnen van het platform uit. De redactieleden begeleiden het publicatieproces van de recensies die op De Reactor verschijnen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor critici en lezers. Momenteel bestaat de redactie uit zeven leden.

 

Foto: Florian Braakman, www.florianbraakman.nl

Steffie Van Neste

Steffie Van Neste studeerde Taal- en Letterkunde (Frans-Latijn) en Meertalige Bedrijfscommunicatie aan de Universiteit Gent, en promoveerde er in 2022 met een onderzoek naar nieuwsgierigheid in het werk van Alexandre Dumas. Ze begeleidt een leesgroep in Bibliotheek De Krook en schrijft graag recensies en essays. In 2017 werd ze geselecteerd voor de Parijse schrijfresidentie van deBuren en in 2018 voor Eenzame Avonturen, een talentontwikkelingstraject voor literaire non-fictie van De Gids en deBuren.

Thibault Coigniez

Tot vorig jaar studeerde Thibault Coigniez filosofie, geschiedenis en literatuurwetenschappen aan de KU Leuven. Afgelopen jaar liep hij stage bij De Reactor en bij cultuurinstelling Bozar. Momenteel verkent hij de mogelijkheden op de arbeidsmarkt (diplomatentaal voor ‘werkzoekende’). In zijn vrije tijd schrijft hij graag recensies en korte verhalen en recentelijk is hij begonnen met het experimenteren met onderzoeksjournalistiek. En ergens in hem schuilt ook wel een kleine cinefiel.

Afra Kiezebrink

Afra Kiezebrink studeert Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, met de hoofdrichting Moderne Letterkunde. Naast haar reguliere studieprogramma volgt ze het Humanities Honours Programme. Ook werkt ze als marketeer bij Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.

Sarah Menu

Sarah Menu studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkt als redacteur voor de digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, een initiatief van het ADVN | archief voor nationale bewegingen.

Koen Van Baelen

Koen Van Baelen werkt als freelance redacteur voor diverse uitgeverijen en tijdschriften. Hij publiceerde onder meer in Yang, nY, Parmentier en Het kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945 en was medesamensteller van de verzamelde gedichten van Michel Bartosik.

Lucas van der Deijl

Lucas van der Deijl studeerde Nederlands en Geschiedenis in Utrecht en promoveerde in 2022 op het proefschrift Radical Rumours. The translation and adaptation of Descartes and Spinoza in Dutch (1640-1720) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij als redacteur en ontwikkelaar verbonden aan LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school.

Kila van der Starre

Kila van der Starre promoveerde in 2021 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie. Ze richtte bovendien de crowdsourcingwebsite Straatpoezie.nl op en publiceerde het onderzoeksrapport Poëzie in Nederland. Daarnaast stelde ze samen met Jeroen Dera en Sarah Posman de essaybundel Dichters van het nieuwe millennium samen en maakte ze met Babette Zijlstra het poëzie-doe-boek 24 uur in het licht van Kila&Babsie in de reeks woorden temmen.

Naast een redactie kent De Reactor een bestuur en een grote groep critici.