Dewi de Nijs Bik

Dewi de Nijs Bik (1990) is neerlandicus en literatuurwetenschapper. Ze schrijft poëzie en proza en houdt sinds 2012 diepte-interviews voor hét Indisch maandblad Moesson. In 2018 werd ze geselecteerd voor de Parijsresidentie van deBuren. Werk dat hieruit voortkwam werd gepubliceerd in Kluger Hans en op de website van Ons Erfdeel, en was te horen als podcast tijdens Nooit meer slapen van de VPRO en tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum.