Harold Polis

Harold Polis (1970) studeerde Nederlandse letteren aan de universiteit van Antwerpen en de universiteit van Utrecht. Hij was co-editeur van de Brieven van Gerard Walschap en bezorgde edities van werk van Louis Paul Boon, Marnix Gijsen en Jef Geeraerts. Hij schrijft onder meer voor Streven en is uitgever van uitgeverij Polis.