Ivo Nieuwenhuis

Ivo Nieuwenhuis (1985) is docent Oudere Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een studie naar Nederlandse satire in de late achttiende eeuw (Onder het mom van satire. Verloren, 2014). Hij publiceerde daarnaast diverse artikelen over humor, satire en aanverwante onderwerpen in binnen- en buitenlandse vakbladen. Hij is tevens bestuurslid van de Werkgroep 18e Eeuw en de Stichting Jacob Campo Weyerman.