Jeroen Brouwers

Jeroen Brouwers (1940) is schrijver van romans als Bezonken rood, Geheime kamers en Het hout. Daarnaast van verhalen, essays, polemieken, brieven en toneel. Zijn standaardwerk over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren (1983) beleeft in 2017 een ingrijpend herziene en geactualiseerde herdruk met een afzonderlijk Supplement. Van de vele prijzen die hem werden toegekend weigerde hij de Prijs der Nederlandse Letteren.