Koenraad Bogaert

Koenraad Bogaert is docent aan de Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies en lid van de Middle East and North Africa Research Group (MENARG) aan de Universiteit Gent. Hij doceert over koloniale geschiedenis en antikoloniaal verzet en doet onderzoek naar politieke verandering in de Arabische wereld, meer specifiek Marokko, in relatie tot globalisering, neoliberale verstedelijking, ongelijke ontwikkeling en sociaal protest. Zijn recente boek, 'Globalized Authoritarianism. Megaprojects, Slums and Class relations in Urban Morocco',werd gepubliceerd bij University of Minnesota Press.