Nina Geerdink

Nina Geerdink (1983) is universitair docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2012 op de sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667) en doet nu vooral onderzoek naar de verdienmogelijkheden van vroegmoderne auteurs en de beeldvorming daarover.