Paul van Tongeren

Paul van Tongeren (1950), studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij is sinds 1993 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit en sinds 2002 bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Recente boekpublicaties in het Nederlands zijn: Het Europese nihilisme (Vantilt 2013, 2e druk) en Leven is een kunst (Klement 2014, 6e druk). Zie hier voor verdere informatie.