Tom Van Imschoot

Tom Van Imschoot (1978) doceert literatuur, essayistiek en begeleidt allerlei vormen van schrijven aan LUCA School of Arts. Als bijzonder onderzoeker in de kunsten aan de KU Leuven bestudeert hij de werking van fascinatie, intuïtie en de wisselwerking tussen kritische reflectie en artistieke creatie in de diverse kunsten, in opvolging van zijn proefschrift over lichamelijk lezen en verbeelden (UGent, 2006) met Louis Paul Boon, Wolfgang Iser en Maurice Blanchot in de hoofdrol. Hij is stichtend redacteur van rekto:verso, is af en toe werkzaam in het theater en spreekt en schrijft graag waar hij ertoe wordt uitgenodigd, academisch of cultureel. Zijn voornaamste concentratie is gericht op het vinden van vormen, zijn voornaamste vorm van verstrooidheid ook.