Yra van Dijk

Yra van Dijk is hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief aan de Universiteit Leiden. In 2006 verscheen haar proefschrift Leegte, leegte die ademt, over de betekenis van het typografisch wit in moderne po√ęzie, waarna ze zich verder toelegde op onderzoek naar media en materialiteit in digitale literatuur. Van Dijk werkte in Parijs en aan de Universiteit van Amsterdam en was gastonderzoeker aan de University of California, San Diego waar ze digital communities bestudeerde (Poetics 43, 2014). Momenteel is ze bezig met een monografie over de Shoah en ethiek in het werk van Arnon Grunberg. Sinds 2000 schrijft ze kritieken en essays voor de boekenbijlage van NRC Handelsblad.