Hans Groenewegen-lezing

14/12/2015

De komende weken zullen wij de zes reacties op de eerste Hans Groenewegen-lezing opnemen in onze rubriek ‘Teksten over kritiek’. De Hans Groenewegen-lezing werd gehouden door Anneke Brassinga, op achtereenvolgens 6 november 2015 bij de KNAW te Amsterdam en op 13 november 2015 bij de KANTL in Gent. De integrale tekst van haar lezing is in beperkte oplage uitgegeven door Poëziecentrum, onder de titel Het luchtige van de zwaarte. Fragmenten hieruit zijn virtueel te raadplegen op de nieuwssite Apache. De lezing is een tweejaarlijks evenement. In de geest van criticus en dichter Hans Groenewegen (1956-2013) is het de bedoeling om traag lezen en denken, met opschorting van een oordeel, levend te houden.