Nieuws uit De Reactor

22/04/2014

Binnen de redactie vindt een wisseling van de wacht plaats. Patrick Bassant, Piet Joostens, Frank Keizer, Matthijs de Ridder en Jeroen van Rooij zwaaien af. We bedanken hen hartelijk voor het enthousiasme en de inzet waarmee zij zich van hun redactionele taken hebben gekweten. Koen Sels en Gijsbert Pols treden toe tot de redactie, die verder nog bestaat uit Arnoud van Adrichem en Koen van Baelen.

Ook de samenstelling van het bestuur van vzw De Reactor verandert. Het nieuwe bestuur bestaat vooralsnog uit: Arnoud van Adrichem (lid), An Blommaert (penningmeester) en Matthijs de Ridder (voorzitter).

Het afgelopen anderhalve jaar heeft De Reactor goeddeels zonder subsidie moeten opereren. Dankzij de goodwill van onze recensenten konden wij de site in de lucht houden en vrijwel wekelijks kritieken online zetten. De redactie is evenwel van mening dat professionele critici een vergoeding dienen te krijgen voor hun recensies. Daarom zal met ingang van 2015 opnieuw worden gezocht naar subsidiemogelijkheden en andere inkomstenbronnen.