Bart Verschaffel

Bart Verschaffel (1956), is filosoof en hoogleraar aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent. Hij doceert architectuurtheorie en architectuurkritiek, en publiceert voornamelijk op het gebied van de cultuurfilosofie, de architectuur- en kunsttheorie, en de esthetica. Monografische publicaties: De Glans der Dingen. Studies en kritieken over kunst en cultuur (Mechelen,1989); Figuren/essays (Leuven/Amsterdam, 1995); Architecture is (as) a gesture (Luzern, 2001); Essais sur les genres en peinture. Nature morte, portrait, paysage (2007); Van Hermes en Hestia. Over architectuur (Gent, 2010); De Zaak van de Kunst. Over Kennis, kritiek, en schoonheid (2011).