Bas Jongenelen

Bas Jongenelen is docent Letterkunde aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg en hij doet met een NWO-beurs promotieonderzoek over humor in 1561 aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij de bedenker van de sonnettenkransenkrans en van het Tilburgse sonnet.