Delphine Calle

Delphine Calle is universitair docent Franse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2018 aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de verwevenheid van liefde en theater in de zeventiende-eeuwse tragedies van Jean Racine. Haar onderzoek richt zich vooral op de verschillende opvattingen en uitingen van affectie en emotie in de Franse vroegmoderne literatuur en de beeldvorming ervan.