Emma van Meyeren

Emma van Meyeren is een schrijver en DJ. In 2020 kwam haar collectie van essays over rouw 'Ook ik ben stukgewaaid' uit bij Uitgeverij Chaos. Ze promoveert op het taalexperiment in het proza van Astrid Roemer aan de Universiteit Leiden en zit in de redactie van Read My World en Perdu.