Evert-Jelle Post

Evert-Jelle Post studeerde Nederlands in Groningen en Leiden. Tijdens zijn master specialiseerde hij zich in moderne Nederlandse letterkunde. Hij schreef twee scripties over Gerard Reve.