Frederik Willemarck

Frederik Willemarck is doctor in de filosofie en master in de economie. Hij specialiseerde zich in de filosofie van de sociale wetenschappen. Zijn proefschrift On individuals and collectives handelt over de ontologische en epistemologische relatie tussen het individu en de maatschappij waartoe hij behoort.