Gwennie Debergh

Gwennie Debergh (1975) is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universität zu Köln. Ze promoveerde op een studie over Het verdriet van België (VUB, 2006) en is de auteur van Lof van het stof. Een geschiedenis van het AMVC Letterenhuis (Meulenhoff/Manteau, 2008). Recente publicaties in Spiegel der Letteren, Ons Erfdeel, het Lexicon van Literaire Werken en Parmentier.