Herman Stevens

Herman Stevens (1955) is romanschrijver. Zijn debuut Mindere goden werd onderscheiden met de Anton Wachterprijs 1990. Tussen 1997 en 2010 besprak Stevens Engelstalige literatuur voor HP De Tijd. Hij schrijft incidenteel ook voor Het Parool en NRC Handelsblad. In het najaar van 2012 verscheen Gloriejaren, Stevens' zevende roman.