Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem (Gent, 1953) is licentiaat in de wiskunde en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Naast zijn lesopdracht is hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie, waaraan een twintigtal onderzoekers verbonden is. Recente boeken: Over wat ik nog wil schrijven (Garant, 2008), Hamlet en entropie (VUBPRESS, 2009), De vrolijke atheïst (Houtekiet, 2012)en Elke drie seconden (Houtekiet, 2014).