Jelle Versieren

Jelle Versieren is economisch historicus en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, Vakgroep Geschiedenis en Centrum voor Stadsgeschiedenis. Hij is gastdocent aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen over de geschiedenis van het economisch denken, filosofie van de economische wetenschap en kritische filosofie. Hij legt momenteel de laatste hand aan zijn Engelstalig doctoraal werk over de transformatie van arbeid in de achttiende en negentiende eeuw. Hij heeft verder academische bijdragen geleverd over Michel Foucault, Karl Marx, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburg en de politieke economie van het kapitalisme als historisch fenomeen. Hij is bestuurslid van het Masereelfonds en redactielid voor het bijbehorende blad Aktief. Hij is redactielid voor het tijdschrift History of Intellectual Culture (University of Calgary). Zie verder.