Job Degenaar

Job Degenaar is vooral dichter. Hij publiceerde ruim een dozijn dichtbundels in Nederland en een bloemlezing van zijn werk in Polen en Duitsland, schreef verhalen en beschouwingen over literatuur, kunst & cultuur en vertaalde lyriek van Paul McCartney, Reiner Kunze en van vervolgde schrijvers. Jongste dichtbundels: Hertenblues (2de druk 2018), Handkussen van de tijd (vierde druk, 2021) en Bijeengezwegen (eerste druk 2021). Hij was van 2005-2015 bestuurslid van PEN Nederland en is sinds 2017 voorzitter van PEN Emergency Fund. Hij is poëziedocent aan Schrijversvakschool Groningen. Website: www.jobdegenaar.nl.