Johanna Bundschuh-van Duikeren

Johanna Bundschuh-van Duikeren is als postdoc verbonden aan de afdeling neerlandistiek van de Freie Universität Berlijn. Ze promoveerde op genderconcepties in de postmoderne Nederlandstalige roman. Ze is de auteur van Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung, Bd. 2, Das 17. Jahrhundert. Ze publiceerde over intertekstualiteit, postmodernisme en Nederlands-Duitse literaire betrekkingen in Spiegel der letteren, Nederlandse letterkunde, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Internationale Neerlandistiek.