Marjoleine de Vos

Marjoleine de Vos (1957) is neerlandica. Zij is als redacteur verbonden aan NRC Handelsblad, waarvoor ze onder meer een tweewekelijkse beschouwelijke column schrijft. Van 2002 tot 2014 schreef ze bovendien een maandelijkse, later wekelijkse en zelfs een paar jaar dagelijkse rubriek over het plezier van koken. Een keuze uit haar beschouwingen werd in 2011 gebundeld onder de titel Het is zo vandaag als altijd. Daarnaast publiceerde zij vier dichtbundels, de laatste, Uitzicht genoeg, verscheen in 2013 bij uitgeverij Van Oorschot.