Patricia Stoop

Patricia Stoop doceert historische Nederlandse letterkunde in het Departement Letterkunde van de Universiteit Antwerpen. Haar sterk interdisciplinaire onderzoek richt zich op het aandeel van vrouwen in het intellectuele, religieuze, culturele en literaire veld van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd en de prekenstudie. Centraal daarbij staan thema’s als (collectief) auteurschap, geletterdheid, autoriteit en autonomie van vrouwen. Daarnaast richt ze zich op onderwerpen als collectie- en netwerkvorming, memoria (zowel in de betekenis van geheugentechniek als de memoria ter nagedachtenis van personen) en commerciële boekproductie.