Tessa van de Warenburg

Tessa van de Warenburg studeerde af aan de researchmaster Nederlandse Literatuur en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze interesseert zich onder andere voor erfgoed en cultureel nationalisme en studeerde af op herdenkingsjaren van Rembrandt en Bredero.