Xan Koster

Xan Kosters neurodivergente brein gaat heel lekker op specifieke onderwerpen. De afgelopen jaren zijn dat 'mensenrechten' en met name die van gehandicapte mensen. Zelf geconfronteerd met een ontoegankelijke samenleving voor diens geest en lichaam, heeft Xan het geluk op dit vlak professioneel het verschil te mogen maken. Xan schrijft er graag over, voor OneWorld en voor zichzelf. Xan is verbonden aan Feminists Against Ableism (FAA).