Proza, Recensies

Het schilderkunstige procedé van César Aira

Reindert Dhondt

Een episode uit het leven van een landschapsschilder

César Aira

Door het thematiseren van het monsterlijke en het op de voorgrond plaatsen van de beeldvorming van het Latijns-Amerikaanse subcontinent door de ogen van Humboldt, toont Aira hoezeer het Argentijnse zelfbeeld een constructie is die doortrokken is van eurocentrisme en ideeën over andersheid.

Lees meer