Filosofie, Recensies

Seks, of ‘Blijf jezelf zoeken!’

Marc De Kesel

Bekentenissen van het vlees

Michel Foucault

Helemaal anders dan het vandaag zo en vogue is, is Foucault niet de filosoof van ideeën, maar van het denken – het denken in de actieve betekenis van het woord: een denken dat de ideeën tot ontbinding brengt, dat ze in een toestand brengt vóór ze gedacht werden, vóór ze tot een gedachte, een idee zijn gaan stollen.

Lees meer