Filosofie, Recensies

Empathie of solidariteit?

Jan Blommaert

Het empathisch teveel. Op naar een werkbare onverschilligheid

Ignaas Devisch