Poëzie, Recensies

Om de wereld te redden

Piet Gerbrandy

Zon

Peter Verhelst

Verhelst suggereert dat het maar al te begrijpelijk verlangen naar versmelting met de ander en het landschap, naar een continuïteit tussen generaties, helaas ook zijn weerzinwekkende manifestaties kent. En dan kan men maar beter klaarwakker zijn.

Lees meer