Recensies, Samenleving

De arbeid van de influencer

Hans Demeyer

Gouden bergen

Doortje Smithuijsen

Smithuijsen beschrijft en verklaart influencers in termen van de neoliberale tijdgeest, maar dat gaat niet gepaard met een uitgebreide kritiek erop: de ballonnetjes van zelfontplooiing en meritocratie worden niet doorgeprikt.

Lees meer