Poëzie, Recensies

Plots weegt de opdracht verpletterend

Arno Van Vlierberghe

& rol door

K. Michel

De taal heeft hier een solvabiliteitsprobleem, in die zin dat ze nooit op eigen vermogen waarde kent en verdoemd is tot deixis, tot een permanente betekenisvacuüm. In een duidelijke verschuiving weg van de vorige bundels, leidt dit taalfalen in & rol door niet unisono tot melancholie.

Lees meer