Poëzie, Recensies

Poëzie van de hoogste heerlijkheid

Piet Gerbrandy

Solituden, songs

Jacques Hamelink

Voor Hamelink is de zintuiglijke en mentale ervaring dermate rijkgeschakeerd dat ze alleen benaderd kan worden wanneer iedere lettergreep een nieuwe vibratie aanbrengt.

Lees meer