Filosofie, Recensies

Worden wie je al bent

Erwin Jans

De tranen van Electra

Ben Schomakers

Onder de gruwelijke tragische geschiedenissen graaft Schomakers naar de dieperliggende verhalen waarin onze in vergelijking met de klassieke personages (gelukkig) onheroïsche en onspectaculaire levens zich toch kunnen spiegelen en bewuster worden van zichzelf.

Lees meer